Meidän koulumme

Meidän koulumme

Hakkarin koulu sijaitsee Hakkarin liikuntakeskuksen vieressä noin kolme kilometriä kuntakeskuksesta pohjoiseen. Koulussa järjestetään perusopetusta vuosiluokille 7-9, joustavaa perusopetusta (JOPO) vuosiluokalle 9 sekä painotettua opetusta englanninkieltä ja liikuntaa painottavilla luokilla. Koulun oppilaat tulevat koko eteläisen Lempäälän alueelta. Ainoastaan Kuljun ja Sääksjärven alueen oppilaat käyvät vuosiluokat 7-9 Sääksjärven koulussa.

Koulu aloitti toimintansa vuonna 1983.

Lukuvuonna 2019-2020 oppilaita on 650, opettajia 55 ja muuta henkilökuntaa; 8 ohjaajaa, koulusihteeri, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi.

Koko hoito2.png