Oppimisen tuki

Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus

Koulumme noudattaa kolmiportaista tuen mallia, jonka portaat ovat 1. yleinen tuki (jokaiselle oppilaalle), 2. tehostettu tuki (laaditaan oppilaalle oppimissuunnitelma) ja 3.erityinen tuki (päätös erityisestä tuesta ja HOJKS). Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus kuuluvat jokaisen portaan tukikeinoihin ja niitä käytetään, kun opettaja tai oppilaan huoltaja huomaa, että oppilas tarvitsee lisätukea koulunkäyntiin. Tukiopetuksesta ilmoitetaan etukäteen oppilaalle ja oppilaan huoltajille. Erityisopetuksesta ei tule tietoa etukäteen oppilaille, eikä heidän vanhemmille. Erityisopettaja käy koululla tiistaisin klo 11.30-13.15 ja perjantaisin klo 8.15 - 11.00.

Vuonteen koulun OHR-ryhmä

Koulumme oppilashuoltoryhmä (OHR) kokoontuu kaksi kertaa lukuvuodessa, syksyllä 13.10.2016 ja keväällä 9.3.2017. Oppilashuoltoryhmässä käsitellään luottamuksellisesti koulun yhteisiä asioita ja yksittäisten oppilaiden koulunkäyntiin liittyviä asioita. OHR-ryhmään kuuluvat koulun opettajat, erityisopettaja, terveydenhoitaja, koulukuraattori ja –psykologi.