Koulukuraattori ja koulupsykologi

Kun mieltä painaa...

Koulukuraattori ja koulupsykologi

Koulukuraattori Anne-Maria Trygg-Jouttijärvi puh. 050 3153476, e-mail: anne-maria.trygg-jouttijarvi@laukaa.fi

Koulupsykologi Sini Hjelm, puh. 0400 781801, e-mail: sini.hjelm@laukaa.fi

Lähtökohtana on varhainen tuki ja ongelmien kasautumisen ehkäiseminen yhteistyössä oppilaan, huoltajan, koulun ja muun yhteistyöverkoston kanssa. Tehtävänä on tukea oppilaan koulunkäyntiä ja edistää oppilaan hyvinvointia, kasvua ja kehitystä. Koulukuraattoriin ja -psykologiin voi ottaa yhteyttä koulunkäyntiin, käyttäytymiseen, ikävaiheen kasvuun, tunne-elämään, perhetilanteeseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Oppimisvalmiuksia ja -vaikeuksia koskevissa kysymyksissä kannattaa kääntyä koulupsykologin puoleen. Yhteyttä voi ottaa oppilas, vanhemmat, opettajat tai yhteistyökumppanit. Palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Tarvittaessa koulukuraattori tai -psykologi ohjaa oppilaan muihin lapsille ja nuorille tarjolla oleviin palveluihin ja toimii yhteistyössä näiden tahojen kanssa.