Sulje
Käynnistetään Info TV-näkymää (JavaScript pitää olla sallittuna)

Sosiaalisen median ohjeet opettajille, oppilaille ja vanhemmille

Liitteenä Laukaan kunnan sosiaalisen median ohjeet opettajille, oppilaille ja vanhemmille. Some-ohjeet löytyvät myös kunnan pedanet-sivuilta osoitteesta https://peda.net/laukaa.

Oppilaan tai huoltajien muuttuneet yhteystiedot

Ilmoittakaa oppilaan tai huoltajien muuttuneet yhteystiedot aina mahdollisimman nopeasti wilman kautta joko koulusihteerille (Tiina Hilpinen) tai apulaisrehtorille (Eija Pulkkinen). Tieto kulkee tietenkin myös oman luokanopettajan kautta wilma-viestillä.
Kiitos yhteistyöstä!

(Yhteystiedot: osoite, puhelimet, sähköpostiosoitteet)