Perusopetuksen tvt-organisaatio


laukaa_tvt_organisaatio.png
  1. LUOKKA / OPETUSRYHMÄ: käytännön opetustyö, oppiminen, opetussuunnitelman toteutuminen. Opettajat ovat yhteydessä oman koulunsa tvt-yhteysopettajiin.
  2. KOULU: koulujen tvt-yhteysopettajat toimivat linkkinä opettajien ja ohjausryhmän välillä liittyen koulun tvt-toimintaan ja tarpeisiin
  3. TVT OHJAUSRYHMÄ: strategien mukainen ohjaus ja toiminnan kehittäminen, kerää tarvittavan informaation kouluilta, toimii linkkinä hallintoon
  4. HALLINTO: tekee lopulliset päätökset
Tekninen ja pedagoginen tuki toimii käytännön opetustyön tukena.