Etäopetustoimintamalli poikkeustilanteissa

Etäopetusjärjestelyjä tehdään tilanteissa, joissa yksittäinen oppilas opiskelee muualla (esim. sairauden vuoksi) tai suurempi joukko opettajia tai oppilaita ei voi osallistua opetukseen (esim. opettajan ja oppilaiden pitkä välimatka).

Oppilaalla on oikeus opetukseen myös poikkeustilanteessa. Tällä ohjella helpotetaan etäopetuksen käynnistämistä tilanteessa, jossa ei ole ollut aikaa valmistautua asiaan ennalta. Tavoitteena on turvata oppilaan ja opettajan vuorovaikutus ja oppiminen mahdollisimman hyvin poikkeustilanteesta huolimatta. Laadukas etäopetus vähentää myöhempää tarvetta oppilaan tuelle, esimerkiksi tukiopetukselle.

Pedagogisesti huomioon otettavat asiat

Mikä on opetuksessa oleellista?
 • Keskitytään tärkeimpiin ja keskeisimpiin tavoitteisiin ja sisältöihin
  • Onko mahdollista vähentää opiskeltavia aineita? (vuosisuunnitelman muutos)
 • Luodaan selkeät ohjeet ja aikataulut päivälle. Missä ja milloin ohjeet jaetaan (esim. aamulla Pedanetissa)?
 • Kuinka paljon opiskellaan itsenäisesti ja paljonko on etäopetusta?
  • Pelkästään itsenäistä opiskelua ei voi olla
  • Etäopetuksella tuetaan oppilasta ja luodaan hänelle mahdollisuus kysyä asioita
  • Opiskelua voidaan myös kontrolloida/seurata etäyhteydellä (kuvayhteys, kuvat läksyistä)
  • Miten järjestetään erityisoppilaiden opetus?
 • Miten arvioidaan? Minkälaisia kokeita pidetään? (esim. Koe kirjan kanssa, koe Forms-kyselylomakkeella)
Oppilaiden iän huomioiminen
 • Mitä pienempi oppilas, sen selkeämmät ohjeet yksikanavaisesti (esim. ohje joko Pedanetissa tai Wilmassa) ja sen suurempi tarve huoltajan/aikuisen avulle tehtävien tekemisessä. 
 • Isommalta oppilaalta voi vaatia enemmän. Hän voi esimerkiksi katsoa itse ohjeet Pedanetista tai Wilmasta ja tehdä tehtävät sähköisessä oppimisympäristössä.
 • Myös se, millä tavalla oppilaat ovat tottuneet opiskelemaan määrittelee, mitä heiltä voi vaatia. 
Onko oppilaalla yhteydet mahdollistava laite kotona?
 • Älypuhelimella pääsee hyvään alkuun
 • Jos oppilaalla ei ole kotona käytettävissä tietokonetta, voiko koululta lainata laitetta kotiin?
 • Jos laitteita luovutetaan, ne luovutetaan vain huoltajan kuittausta vastaan
  • Oppilaan on tullut jo koulussa kirjautua ko. laitteella sisään, jotta hän pääsee siihen kirjautumaan myös kotona. Mikäli koulussa on käytössä periaate, että oppilas käyttää koulussa ollessaan aina saman numeroista konetta, oppilaan käyttämä laite on helppo tunnistaa ja luovuttaminen on helppoa. Kirjautuminen kotona tällaisella koneella onnistuu varmasti. Tutoropettajat osaavat tarkistaa, onko oppilas käyttänyt konetta.
  • Jos salasana vanhentuu etäopetuksen aikana, koulun laitteelle kirjaudutaan kuitenkin edelleen vanhalla salasanalla. Se ei vaihdu uuteen ennen kuin laitteella on kerran kirjauduttu Laukaan verkossa. Office 365 -pilvipalvelun salasana kuitenkin vaihtuu.
 • Luokassa olevat oppilaat tarvitsevat kuulokkeet, jos verkkoistunnossa on useampia osallistujia. Kotoa saattaa löytyä kuulokkeet - niitä kannattaa käyttää.
 • Kuvayhteys voidaan luoda puhelimella tai web-kameralla sovelluksien avulla (esim. Teams, Skype, Whats App, Messenger, Zoom).
 • Onko kotona internetyhteys käytettävissä? Internetyhteys voidaan luoda myös puhelimen internet-yhteyspisteen kautta (Hotspot).
Onko opettajalla yhteydet mahdollistava laite kotona?
 • Oma työkannettava otetaan kotiin. Jos tämä ei ole mahdollista, otetaan oppilaskannettava koululta lainaan. Laitteissa on tärkeää nettikamera ja kuulokkeet.
 • Varmista laitteiden toimivuus. Päivitä. Muista laturi - etäyhteys kuluttaa paljon virtaa.
 • Helpota työskentelyäsi lataamalla Teamsin ja One Noten työpöytäversiot koneellesi. Kiinnitä alapalkkiin. Kirjaudu niihin työpaikalla ja pyydä apua, jos kirjautuminen ei onnistu.
Opettajien osaaminen, jaksaminen ja rohkeus kokeilla
 • Yhtäkkinen etäopetustilanne on kuormittava. Etäopetus ei ole perusopetuksessa normaali opetusmenetelmä.Tärkeää on uskaltaa rohkeasti kokeilla uutta matalalla kynnyksellä. 
 • Opettajan on saatava tukea tilanteesta huolimatta. Tutoropettajat huolehtivat tarvittavat työkalut ja tuen opetukseen.
  • Pääsääntönä on pyytää tukea oman koulun tutoropettajalta.
  • Onko kunnassa/koulussa päivystävä tutoropettaja, johon voi ottaa yhteyttä? 
Verkko-opiskelussakin on oltava pelisäännöt
 • Kuka johtaa puhetta, kenellä on puheenvuoro, kenen mikrofoni on päällä/pois?
 • Miten pyydetään puheenvuoroa?
 • Milloin kamera on päällä/pois?
 • Mitä asioita laitetaan pikaviestinä?
  • Pysytään asiassa, ei spämmitä verkkokokouksessa