Etäopetukseen siirtyminen vaiheittain

Yllättäen alkava etäopetus käynnistetään vaihe vaiheelta. Edetään opettajalle sopivalla vauhdilla ja osaamisen lisääntyessä kokeillaan lisää.

Etäopetuksessa käytetään kaikilla luokan oppilailla olevia tunnuksia ja sovelluksia (esim. Office 365, Pedanet, Wilma). Opettajille järjestetään riittävä tuki etäopiskelun toteuttamiseen.

Jos poikkeukselliset opetusjärjestelyt kestävät pitkään, on uskallettava kokeilla ja testata uutta rohkeasti. Kokeilun jälkeen voi aina palata käyttämään Wilmaa tehtävienannossa. Kuten normaalistikin Wilma toimii jatkuvasti perusviestinnän kanavana.
Etäopetuskuva.jpg

Tehtävienannosta kohti verkko-opetusta

VAIHE 1: A) Lähetetään Wilmassa toimintaohjeet koteihin ja muille opettajille 
 • Ohjeet käytännön asioista
 • Kuinka viestintä tapahtuu?
 • Milloin ja miten opettaja on tavoitettavissa? Miten hän ilmoittelee itsestään?
 • Viestitään mieluummin liian usein kuin liian vähän.
B) Lähetetään Wilmassa ensimmäiset ohjeet, mitä opiskellaan.
 • Tämä yhdessä Pedanetin julkisen ympäristön kanssa voi jo riittää pienempien oppilaiden tehtävienantokanavaksi. Viestiminen tapahtuu vanhempien kautta Wilmassa.
 • Luodaan verkko-oppimisympäristöt ryhmille (Pedanet, Teams, One Note/Luokan muistikirja), ja ohjeistetaan oppilaat niiden pariin. Ohjeet Teams-ryhmän/tiimin luomiseen 
VAIHE 2: Opettajat muodostavat oman sähköisen opehuoneen Teams+One Note yhdistelmällä.  Teamsin kautta opettajainkokoukset ja etäopetus onnistuu täysipainoisesti. Opettajien materiaalit voidaan jakaa (ja näin helpottaa kollegan työtä) ja asiakirjoja voidaan työstää yhdessä. Oppilaalle voi jakaa tehtäviä, materiaaleja ja linkkejä. Oppilaiden kanssa voi viestiä tai keskustella videopuhelinyhteydellä. Opettaja voi myös näyttää materiaalia omalta laitteeltaan. Oppilaat voivat työstää ja palauttaa tehtäviä, arviointi onnistuu. 
 • Opettajien tavoitteena on harjoitella sovelluksen toimintaa ja saada viestintäkanava. Pidetään verkossa esim. opettajainkokous, jokainen opettaja eri luokassa.
  • Opetellaan puhumaan vuorotellen - yksi käyttäjä kerrallaan äänessä. Muilla käyttäjillä mikrofoni mykistettynä.
  • Harjoitellaan pikaviestimistä
 • Teams ja One Note toimivat tietokoneella selaimessa tai työpöytäversiona. Tabletille ja puhelimelle ladataan sovellus (Android/iOs)
  • Suositellaan Google Chrome ta Microsoft Edge -sovellusta
  • Ei käytetä Internet Explorer -selainta (tuki lopetettu)
 • Liityntälinkit jaetaan wilmassa tai sähköpostissa (Ohje)
 • Tutoropettaja neuvoo ja auttaa 
VAIHE 3: Opettaja muodostaa videopuheluyhteyden oppilaisiin. Jos oppilaita on runsaasti opettajaa kohden, toimitaan esim. lukujärjestyksen aikataulutuksella. Käytettävä alusta Teams. Videopuheluyhteys Teamsissa onnistuu myös älypuhelimella. Välitä ohjeet liittymiseen wilma-linkkinä kotiin. Ohjeet linkittämiseen Wilma ja sähköposti -sivulla. 
 1. Opettaja muodostaa oman videokokouksen. Linkki ohjeeseen.
 2. Jaetaan kutsulinkki oppilaille Wilman kautta.
  • Jos oppilas liittyy puhelimella, linkkiä voi jakaa myös esim. Whatsapin kautta.
  • Pienemmille oppilaille voi pitää yhteyttä vanhempien avustuksella. Linkki liitetään vanhempien Wilmaan.
  • Tutoropettaja auttaa tarvittaessa yhteyden muodostamisessa
VAIHE 4: Opettaja muodostaa oman verkko-oppimisympäristön. Opettaja käyttää itselle tutuinta ja helpointa alustaa. Laukaassa käytössä mm. Microsoft Teams, Class Notebook/Luokan muistikirja ja Pedanet.
 1. Opettaja luo itse tai tutoropettajan avulla verkko-oppimisympäristön.
 2. Toimintaohjeet ympäristössä toimimiseen koteihin Wilma-viestinä. Viestiin voi liittää dokumentteja linkkinä (ohje )

VAIHE 5: Opettaja yhdistelee eri alustoja ja sovelluksia
 • Huolehdi, että myös oppilaat osaavat käyttää sovelluksia.