Tietotekniikan yhteinen opintokokonaisuus 7. ja 8. luokalla

Vuosiluokilla 7-8 kaikille oppijoille yhteisen tietotekniikan opintokokonaisuuden tavoitteena on kehittää oppijoiden valmiuksia tieto- ja viestintätekniikan itsenäiseen, luovaan ja vastuulliseen käyttöön. Tietotekniikan opintokokonaisuudessa tieto- ja viestintätekniikka on oppimisen kohde ja sitä integroidaan tarvittaessa muihin oppiaineisiin ja koulun oppimiskokonaisuuksiin.

Tietotekniikkaa käytetään opetuksen eheyttämisen lisäksi monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa. Monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat opetusta eheyttäviä ja oppiaineiden yhteistyöhönperustuvia opiskelujaksoja, joissa tietotekniikka on sekä oppimisen kohde että väline.

Oppijoiden taitoja kehitetään jatkumona tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelman mukaisesti seuraavilla osa-alueille:
 1. Oppilaita ohjataan ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä sekä kehittämään käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa.
 2. Oppilaita opastetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti.
 3. Oppilaita opetetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä.
 4. Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat tvt:n käyttämistä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa.
Vuosiluokilla 7-8 varmistetaan oppijoiden riittävä tietotekninen osaaminen, jotta he pystyvät käyttämään tietotekniikkaa luovasti, sujuvasti ja vastuullisesti oppimisen, työskentelyn ja itseilmaisun välineenä. Tietotekniikan oppimiskokonaisuuksien päätteeksi oppijat arvioivat omaa osaamistaan ja asettavat tavoitteita osaamisen kehittämiseksi.

Tietotekniikan opetuksen sisällöt ja tavoitteet 7. luokalla (0,5 vvt)

 1. Käyttötaidot ja käsitteet: oppija hallitsee keskeisten laitteiden ja tietoverkkojen käytön perusteet sekä ymmärtää keskeiset käsitteet
 2. Tiedonhankintataidot: oppija hallitsee edistyneen ja itsenäisen tiedonhankinnan
 3. Vastuullinen käyttö ja tietoturvataidot: oppija osaa toimia vastuullisesti verkossa, ymmärtää tietoturvan merkityksen ja osaa tehdä tietoturvan kannalta hyviä ratkaisuja
 4. Tuottamistaidot: oppija osaa itsenäisesti käyttää opiskelussaan keskeisiä käytössä olevia sovelluksia
Mahdollisuuksien mukaan tietotekniikan opintoja yhdistetään muihin oppiaineisiin ja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin.

Tietotekniikan opetuksen sisällöt ja tavoitteet 8. luokalla (0,5 vvt)

 1. Tietotekniikka oppimisen apuna: oppija saa valmiuksia omien henkilökohtaisten työskentelymenetelmien, laitteiden ja sovellusten valintaan ja käyttöön oppimisen välineenä, oppija kehittää itsenäisiä henkilökohtaisen tiedonhallinnan taitojaan
 2. Keskeiset ilmiöt, sovellukset ja teknologiat: oppija tutustuu johonkin keskeiseen tieto- ja viestintäteknologiseen ilmiöön (esim. sosiaalinen media)
 3. Valinnainen kokonaisuus: oppija soveltaa tietojaan ja taitojaan jossain soveltuvassa monialaisessa oppimiskokonaisuudessa

Kommentit

Tietotekniikan yhteisen opintokokonaisuuden arviointi on hylätty/hyväksytty.

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä