Tietotekniikan valinnainen opintokokonaisuus

Pitkä valinta

Tietotekniikan valinnaiskurssilla opiskellaan monipuolisesti työvälineohjelmien, kuten tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta-, esitysgrafiikka-, kuvankäsittely- ja videon editointiohjelmien käyttöä ja hyödyntämistä erilaisissa tehtävissä. Kurssi sisältää myös perustietoutta niin tietokoneen rakenteesta kuin alan kehitysnäkymistäkin, sekä ohjelmointia ja verkkojulkaisun tekoa. Kurssia voidaan hyödyntää yhteistyössä muiden oppiaineiden kanssa projektitöiden yhteydessä.

Kurssin tavoitteena on, että oppilas hallitsee opetettavien ohjelmien perustoiminnot hyvin ja osaa soveltaa tietojansa ja taitojansa niin, että pystyy käyttämään myös muita vastaavia ohjelmia.

Oppilas osaa myös hyödyntää tietoverkkoja tiedonhaussa ja on käynyt lävitse uuden

tekniikan mukanaan tuomia viestintämuotoja ja niihin liittyviä asiallisia toimintamalleja. Kurssin sisällöissä otetaan huomioon myös oppilaiden taidot, tarpeet ja kiinnostuksen kohteet.

Lyhyt valinta

Kurssin sisältö on sama kuin pitkässäkin valinnassa, mutta tiivistetymmin oppilaiden taidot, tarpeet ja kiinnostuksen kohteet huomioiden.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä