Tieto- ja viestintäteknologinen osaamisen (L5) painotukset 5. ja 6. vuosiluokalla

Käytännön taidot ja oma tuottaminen

Oppija...

 • osaa käyttää itsenäisesti erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita ja ymmärtää niiden toimintalogiikkaa
 • osaa ratkaista yksinkertaisia laitteisiin liittyviä teknisiä ongelmia
 • osaa käyttää itsenäisesti pilvipalvelua ja oppimisympäristöä
 • omaa sujuvat näppäintaidot
 • hallitsee verkkoselaimen edistyneemmät toiminnot
 • osaa käyttää itsenäisesti käytössä olevia oppimispelejä ja valita sopivan pelin oman oppimisstrategian perusteella
 • ymmärtää ohjelmoinnin ja algoritmisen ajattelun alkeita
 • tutustuu johonkin uuteen tieto- ja viestintäteknologiaan tai sen sovellukseen
 • arvioi omaa tieto- ja viestintätekniikan osaamistaan ja asettaa tavoitteita
 • osaa tuottaa ja muokata kuvia, ään ja videota sekä liittää niitä omiin tuotoksiin
 • osaa toteuttaa yksinkertaisen animaation
 • osaa tuottaa sopivilla sovelluksilla yksinkertaisia kaavioita, diagrammeja ja ajatuskarttoja
 • osaa tehdä visuaalisia esityksiä
 • osaa toteuttaa itsenäisesti yksinkertaisen ohjelmointitehtävän, joka liittyy jotenkin oppijan omaan kokemusmaailmaan

Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

Oppija...

 • osaa käyttää keskeisiä hakupalveluita ja niiden edistyneempiä hakutoimintoja
 • osaa hankkia itse tietoa lomakkeiden ja kyselyiden avulla
 • osaa arvioida tietoa kriittisesti
 • osaa dokumentoida itsenäisesti oman oppimisprosessin
 • osaa laatia itsenäisesti erilaista mediaa sekä tiedonhankintaa ja -käsittelyä sisältävän tuotoksen

Vastuullinen ja turvallinen toiminta

Oppija...
 • syventää tietämystään tietoturvasta ja tekijänoikeuksista
 • osaa tehdä tietoturvan kannalta hyviä ratkaisuja
 • osaayttäytyä vastuullisesti ja toiset huomioiden erilaisissa digitaalisissa toimintaympäristöissä

Vuorovaikutus ja verkostoituminen

Oppija...

 • osaa käyttää vastuullisesti ikätasoon sopivia verkkoviestinnän sovelluksia itseilmaisun ja oppimisen välineenä
 • ymmärtää sananvapauden ja vastuullisen verkkoviestinnän periaatteet
 • on oppimiseen ja vuorovaikutukseen liittyen yhteydessä johonkin koulun ulkopuoliseen tahoon verkkoviestinnän keinoin

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä