Tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen (L5) painotukset 3. ja 4. vuosiluokalla

Käytännön taidot ja oma tuottaminen

Oppija...

 • aloittaa oppimisessa käytettävän pilvipalvelun ja oppimisympäristön käytön
 • osaa jakaa oman tuotoksen muille
 • omaa hyvät näppäintaidot ja hallitsee yleisimmät erikoismerkit
 • tutustuu ohjelmointiin ja algoritmiseen ajatteluun pelien, leikkien ja ikätasolle sopivien sovellusten avulla
 • hallitsee verkkoselaimen perustoiminnot
 • arvioi omaa tieto- ja viestintätekniikan osaamistaan ja asettaa tavoitteita
 • osaa tuottaa ja muokata tekstejä yksin ja yhdessä
 • osaa tuottaa ja käyttää opiskelussa tarvittavia muistiinpanoja sopivan sovelluksen avulla
 • osaa tuottaa ja muokata yksinkertaisia kuvia sekä liittää niitä omiin tuotoksiin
 • osaa yksinkertaisen äänenkäsittelyn
 • osaa toteuttaa ohjatusti yksinkertaisen ohjelmointitehtävän

Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

Oppija...
 • osaa käyttää keskeistä hakupalvelua erilaisten medioiden etsimiseen
 • osaa arvioida tiedon luotettavuutta
 • osaa vastata sähköiseen itsearviointiin
 • osaa dokumentoida ohjatusti oman oppimisprosessin
 • osaa laatia ohjatusti erilaista mediaa sekä tiedonhankintaa ja -käsittelyä sisältävän tuotoksen

Vastuullinen ja turvallinen toiminta

Oppija...
 • tuntee tekijänoikeuksien alkeet
 • ymmärtää hyvän ja turvallisen verkkokäyttäytymisen merkityksen ja toimii sen mukaisesti
 • ymmärtää tietoturvan perusteita ja toimii niiden mukaisesti
 • osaa käyttää tuotoksissaan luvallisesti käytettävää materiaalia
 • osaa tarkastella omaa tieto- ja viestintätekniikan käyttöään kriittisesti
 • osaa kiinnittää itsenäisesti huomiota hyviin työasentoihin ja sopivan mittaisiin työjaksoihin
 • toimii oppimisympäristössä vastuullisesti ja toiset huomioiden

Vuorovaikutus ja verkostoituminen

Oppija...
 • osaa lähettää ja vastaanottaa viestin verkossa
 • osaa käyttää jotain ryhmätyön tekemiseen sopivaa sovellusta oppimisen ja yhteistyön välineenä
 • osaa käyttäytyä verkossa hyvin ja toiset huomioiden
 • osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta oppimisympäristössä

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä