Tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen (L5) painotukset 1. ja 2. vuosiluokalla

Käytännön taidot ja oma tuottaminen

Oppija...
 • osaa nimetä tieto- ja viestintäteknologisia laitteita ja tietää niiden käyttötarkoituksen
 • on tutustunut pääpiirteittäin keskeisten tieto- ja viestintätekniikan laitteiden käyttö- ja toimintaperiaatteisiin
 • osaa käyttää ohjatusti joitakin laitteita
 • osaa käynnistää ja sammuttaa tietokoneen ja tablet-laitteen
 • osaa etsiä, käynnistää ja sulkea tarvittavan ohjelman
 • osaa tallentaa oman tuotoksen sopivaan paikkaan ja avata sen uudelleen
 • osaa kopioida ja liittää tekstiä
 • osaa käyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa
 • osaa käyttää ohjatusti käytössä olevia oppimispelejä
 • tutustuu ohjelmoinnin alkeisiin pelien ja leikkien avulla
 • arvioi omaa tieto- ja viestintätekniikan osaamistaan
 • osaa ikätasoisten tekstien tuottamiseen ja käsittelyyn liittyvät näppäintaidot
 • osaa tuottaa yksinkertaisen kuvan

Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

Oppija...
 • tutustuu ohjatusti keskeisen hakupalvelun käyttöön yksinkertaisessa tiedonhaussa
 • osaa käyttää erilaisia ikätasoon sopivia työvälineitä oppimistehtävien suorittamiseen
 • on saanut mahdollisuuksia toteuttaa tieto- ja viestintätekniikan avulla ideoitaan yksin ja ryhmässä

Vastuullinen ja turvallinen toiminta

Oppija...
 • osaa hallita omaa käytöstään myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäessään
 • ymmärtää käyttäjätunnuksen ja salasanan merkityksen
 • tarkoituksen ja käyttää niitä huolellisesti
 • osaa hallita omaa tieto- ja viestintätekniikan käyttöään
 • osaa kiinnittää huomiota hyviin työasentoihin
 • ymmärtää ja hallitsee mediasisältöjen ikärajat ja niiden merkityksen

Vuorovaikutus ja verkostoituminen

Oppija...
 • on saanut kokemuksen jonkin oppimista tukevan ja ikätasolle sopivan yhteisöllisen palvelun käytöstä
 • tutustuu ohjatusti tieto- ja viestintätekniikan käyttöön vuorovaikutustilanteissa

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä