Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Laukaan opetussuunnitelmassa

Tieto- ja viestintätekniset tiedot ja taidot ovat erottamaton osa oppimista ja täysivaltaista osallistumista nykypäivän tietoyhteiskunnassa. Opetussuunnitelman mukaisesti tieto- ja viestintätekniikka on Laukaassa oppimisen kohde ja väline. Oppimisen tavoitteet ja sisällöt kuvataan tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelmassa. Opittavia tietoja ja taitoja sovelletaan oppimisen välineenä kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä. Opetuksen ja oppimisen tavoitteena on, että Laukaassa lapset ja nuoret oppivat käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa taitavasti, luovasti ja vastuullisesti.

Vuosiluokilla 0-2 keskitytään ikätasolle sopivien pelien, leikkien ja sovellusten avulla muodostamaan terve ja luonnollinen suhde tieto- ja viestintäteknologiaan. Vuosiluokilla 3-6 hajoitellaan tieto- ja viestintätekniikan perusvalmiuksia ja käyttämistä oppimisen apuvälineenä. Vuosiluokilla 7-9 kehitetään valmiuksia tieto- ja viestintätekniikan itsenäiseen ja luovaan käyttöön.

Tieto- ja viestintäteknologista osaamista kehitetään neljällä pääalueella:

1) Oppilaita ohjataan ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä sekä kehittämään käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa.

2) Oppilaita opastetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti.

3) Oppilaita opetetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä.

4) Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat tvt:n käyttämistä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa.

Tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen tavoitteiden toteutumista tukee perusopetuksen tietostrategia ja Laukaan tvt-opetuksen tukimateriaali.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä