Perhepäivähoito

LAUKAAN PERHEPÄIVÄHOITO


TERVETULOA LAUKAAN KUNNAN PERHEPÄIVÄHOIDON SIVUILLE!
PERHEPÄIVÄHOITO

Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmassä tapahtuvaa varhaiskasvatusta. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen, kiireettömän ja yksilöllisen kasvuympäristön. Perhepäivähoitajan ryhmässä voi olla samanaikaisesti hoidossa neljä alle kouluikaistä lasta, hoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien sekä mahdollisesti osapäiväisesti esiopetus- tai kouluikäinen lapsi.
Kunnallinen ja yksityinen perhepäivähoito on ohjattua ja valvottua varhaiskasvatuspalvelua, joka tapahtuu perhepäivähoitajan kodissa, lapsen kotona, parityöskentelynä tai ryhmäperhepäivähoitona.
Varhaiskasvatuksen palvelupäälliköt vastaavat perhepäivähoidon ohjauksesta.
Perhepäivähoitajat ovat pääsääntoisesti koulutettuja ja hoitajat perehdytetään perhepäivähoitajan työhön, työn sisältöihin ja vaatimuksiin.
Työn kehittämisen ja asioiden informoinnin kannalta perhepäivähoitajat on jaettu tiimeihin.

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAT (vasut)

Laukaan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2017. Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma pohjautuu valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja se on velvoittava asiakirja.
Laukaan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma kuvaa varhaiskasvatuksen toteuttamista kaikissa Laukaan kunnan varhaiskasvatusyksiköissä ja se on laadittu yhteistyössä kunnallisten ja yksityisten toimijoiden kanssa.
Huoltajille on tarjottu mahdollisuutta osallistua varhaiskasvatussuunnitelmatyöhön. Alueellisesti järjestetyissä vanhempainilloissa he ovat saaneet kertoa ajatuksiaan ja toiveitaan lapsensa varhaiskasvatukseen liittyen.

Varhaiskasvatussuunnitelmaa ohjaavat Laukaan kunnan kuntastrategian mukaiset arvot, avoimuus ja läpinäkyvyys.
Laukaan varhaiskasvatuksen painopistealueet ovat luonto, liikunta ja pienryhmätoiminta.

Laukaan varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön Hyvä alku – käytäntö, joka luo lapselle ja perheelle mahdollisimman sujuvan varhaiskasvatuksen aloituksen uudessa elämäntilanteessa.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tehdään yhdessä vanhempien ja henkilostön kanssa lapsen yksilöllisen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi.
Se toimii kasvattajan työvälineenä, jolloin otetaan huomioon lapsen kokemukset, tarpeet, tulevaisuuden näkymät, mielenkiinnon kohteet sekä vahvuudet ja mahdollinen tuen tarve. Suunnitelmassa kuvataan, miten lapsen yksilöllinen ohjaus ja varhaiskasvatus sovitetaan yhteen ja mitä muutoksia toiminnassa ja ympäristössä toteutetaan.

LAUKAAN KUNNAN PERHEPÄIVÄHOIDON TOIMINTAKULTTUURI –kansio (PeTo)

Perhepäivähoidon toimintakulttuuri – kansion (PeTo) tekeminen aloitettiin syksylla 2017. Sitä on työstetty omissa tiimikokouksissa ja yhteisissä kehittämispäivissä.
PeTo –kansion tarkoitus on toimia konkreettisena työvälineenä hoitajille, tukea ja varmistaa varhaiskasvatuksen laatua ja raamittaa perhepäivähoidon yhteiset tavoitteet, toimintamuodot ja käytännöt. Tämän lisäksi se kuvaa perhepäivähoidon toimintaa ja laatua huoltajille ja päättäjille.

PeTo -kansio toimii pohjana perhepäivähoitajan vuosittain tehtävän oman toimintasuunnitelman laadinnassa. Perhepäivähoidon toimintasuunnitelmassa kuvataan toimintaympäristön ja perhepäivähoitoryhmän yksilöllisyyttä ja painotuksia.
Toimintasuunnitelma ”elää” lasten, lapsiryhmän, toimintaympäristön ja toimintaolosuhteiden mukaisesti. Toimintasuunnitelma on perustana hyvän ja toimivan, vanhempien ja kasvattajien yhdessa rakentaman kasvatuksellisen yhteisön luomisessa lapsen parhaaksi.
PeTo - kansioissa Kuvat kertovat – kuvituksesta vastaa perhepäivähoitaja Sari Jurvanen – Tuomaala.

PeTo – kansion työstäminen on ollut uuden tiedon vastaanottamista ja kansiota on tehty tiiviissä yhteistyössä perhepäivähoitajien ja varhaiskasvatuksen palvelupäällikköjen kesken. Työprosessi on varmistanut sen, etta Laukaan perhepäivähoitajat tekevat työtään ammatillisesti ja he ovat motivoituneita uuden oppimisesta ja työnsä kehittämisestä.

PeTo:n voitte tutustua tarkemmin tällä sivulla löytyvästä linkistä.

 

 
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä