Tähtiniitty / Esiopetus

Tähtiniityn ryhmä puh. 050 342 89 12

Tähtiniityn ryhmä on esiopetusryhmä, jossa on 21 esiopetuspaikkaa. Esiopetusta antavat kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. 

Onnentuvan esiopetus pohjautuu valtakunnalliseen Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin sekä Laukaan kunnan esi-ja alkuopetuksen suunnitelmaan. Käytännössä vuosittainen esiopetussuunnitelma muotoutuu yhteistyössä vanhempien kanssa.

Keskeisenä tehtävänä päiväkotimme esiopetuksessa on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä suotuiseen suuntaan; havainnoimalla ja tukemalla hänen fyysistä, sosiaalista, tiedollista ja tunnepohjaista kehitystään. Tavoitteena on nähdä ja tunnistaa mahdolliset haasteet ja pulmat, jotka vaikuttavat lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen.
Tarjoamme esiopetusta, joka vahvistaa lapsen oppimaan oppimisentaitoja: asetamme enemmän kysymyksiä kuin annamme valmiita vastauksia! Tutkimme, kokeilemme, havaitsemme, kuuntelemme ja pohdimme. Annamme sijaa lapsen omalle ajattelulle ja mielipiteille sekä osallisuudelle. 

TAVOITTEENA ON ELINIKÄINEN OPPIJA, JOKA KULKEE AISTIT JA MIELI ROHKEASTI AVOINNA UUSILLE ASIOILLE JA ILMIÖILLE😀

VIIKKO-OHJELMA

Viikko-ohjelma

Maanantai: Kielen rikas maailma/matemaattiset taidot Tiistai: Kielen rikas maailma/matemaattiset taidot Keskiviikko: musiikki, pienryhmätyöskentely Torstai: Käden taidot, tutkiminen Perjantai: Koulun salivuoro 8.45-10. Alkusyksystä liikumme pa...