Yksityisen päivähoidon tuet

Yksityisen päivähoidon tuet:

Yksityisen hoidon tuki on 173,64 €
Yksityisen hoidon lisä (vanhempien tuloista riippuen 0-146,11 €

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHA

Yksityinen päivähoito on vaihtoehtona kunnalliselle päivähoidolle. Palveluraha sisältää lakisääteisen yksityisen päivähoidon hoitorahan, tulosidonnaisen hoitolisän ja palvelurahan. Palveluraha kattaa erotuksen laskennallisesta lapsen hoitomaksusta kunnan määrittämään yksityisen päivähoidon kattohintaan saakka. Erotus on palveluraha, joka suoritetaan kunnan toimesta palveluntuottajalle. Esimerkiksi alle 3-vuotiaan lapsen päivähoidon kattohinta on 1155€ ja jos hoitomaksuksi määräytyy 283 €, palveluraha on (1155€ - 283€ = 872 €). Asiakas ja palveluntuottaja sopivat päivähoitomaksusta, jonka asiakas maksaa palveluntuottajalle sovitulla tavalla.

Palveluraha on käytännössä osoittautunut erittäin toimivaksi ja joustavaksi ratkaisuksi, jota voi käyttää: perhepäivähoidossa, ryhmäperhepäivähoidossa sekä päiväkodeissa yli kuntarajojen. Palaute palveluraha käytännöstä on ollut hyvää sekä palveluntuottajien että asiakkaiden taholta. Yksityinen päivähoito on varteenotettava vaihtoehto päivähoitoratkaisuissa.

Päivitetty 31.08.2016