Päiväkoti Hulina, yksityinen

Päiväkoti Hulina

Haluamme luoda lapsille positiivisen ja turvallisen ilmapiirin, jossa kaikenlaiset tunteet ovat sallittuja ja jokaisella lapsella on mahdollisuus tulla kuulluksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Meille on tärkeää läsnäoleva aikuinen, joka kannustaa, kuuntelee ja tarjoaa erilaisia elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia. Opettelemme yhdessä huomaamaan hyvän toisissamme ja ympäristössämme. Vahvan itsetunnon kautta lapsi oppii hyväksymään itsensä ja hänestä kasvaa tasapainoinen ja sosiaalinen. Jokainen lapsi on yksilöllinen ja ainutlaatuinen persoona.

Tarjoamme lapselle virikkeellisen ympäristön, missä hän voi kasvaa ja oppia kokonaisvaltaisesti leikkien, tutkien ja itse oivaltaen. Toimintaa suunnitellaan lasten kanssa yhdessä. Tällöin lasten omat mielenkiinnon kohteet, ideat ja ajatukset pääsevät toteutumaan. Vuorohoidolla on näkyvä rooli ryhmiemme toiminnassa. Sen pohjalle rakennamme arkeamme.

Päiväkodissamme toimitaan pienryhmissä, jossa korostuu aikuisen läsnäolo ja vuorovaikutus lasten kanssa, sekä lapsen osallisuus ja yksilöllinen kehitys. Pienryhmätyöskentely mahdollistaa myös riittävän tuen antamisen mahdollisimman varhaisessa vaiheesssa.

Raamit toiminnallemme antaa valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma, jonka perusteella on laadittu Laukaan kunnan oma varhaiskasvatussuunnitelma, jossa korostetaan luonto- ja liikuntakasvatusta sekä pienryhmätoimintaa. Hulinassa retkeilläänkin pitkin vuotta erilaisissa ympäristöissä ja liikunta on osa arkeamme niin sisällä kuin ulkonakin.

Jokaisesta lapsesta täytetään myös lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, johon kirjataan ylös lapsen kehitykseeen, kasvuun ja oppimiseen liittyviä tavoitteita.
Kasvatushenkilöstömme koostuu moniammatillisesta tiimistä, johon kuuluu kaksi lastentarhanopettajaa, lähihoitajia ja lastenohjaaja. Päiväkotimme on 30 paikkainen. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä