Apua koulunkäyntiin

Laukaan hyvinvointi ja perhekeskus, HyPe

Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointi- ja perhekeskus HyPessä yhdistyvät lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tukevat palvelut hallintorajat ylittäen. Tavoitteena on tarjota saavutettavia ja oikea-aikaisia palveluja matalalla kynnyksellä asiakaslähtöisesti. Palvelut tuotetaan moniammatillisessa yhteistyössä pääasiassa kunnan sivistys- ja perusturvapalvelujen, seututerveyskeskuksen, seurakunnan ja kolmannen sektorin kanssa.

Yhteystiedot löytyvät alla olevasta linkistä:

https://hype.laukaa.fi/yhteystiedot/

Apua koulunkäyntiin

Apua koulunkäyntiin Keski-Suomessa -sivuilta löytyy tietoa ja menetelmiä lapsen
koulunkäynnin helpottamiseen, liittyivätpä vaikeudet oppimiseen, tarkkaavuuteen,
tunne-elämään tai fyysiseen vointiin.

Apua koulunkäyntiin Keski-Suomessa -sivuille on koottu tietoa ja vinkkejä tavoista ja
menetelmistä, joilla voidaan kotikonstein helpottaa lapsen koulunkäyntiä.
Sivustolla on myös koulun väelle hyödyllistä ja selkeää tietoa. Klikkaa linkkiä.

www.apuakoulunkayntiin.fi

ADHD-lapsen tukeminen kotona ja koulussa

ADHD -tukipaketissa kerrotaan arjen keinoja ADHD-lasten tukemiseksi ja auttamiseksi kotona ja koulussa.
Materiaali sisältää tärkeimmät askeleet ADHD-lasten auttamista ja tukemista varten, jotta he voivat saada omat voimavarat käyttöönsä mahdollisimman hyvin.
Paketti koostuu käytännön työkaluista kotona ja koulussa käytettäväksi.
Tukipaketti löytyy Keski-Suomen seututk:n sivuilta ja linkistä adhd -tukipaketti.


ADHD-kysely (Käypä hoito)
ADHD -kysely (Käypä hoito).pdf

Lääkkeettömät tukikeinot
ADHD lääkkeettömät tukikeinot.pdf

ADHD-lapsen hoitopolku
ADHD-lapsen hoitopolku.pdf

Diabetes-lapsen hoito koulussa


TOIMINTAMALLI DIABETESTA sairastavan lapsen koulupäivän aikaisesta hoidosta

Opaskirjan lopussa on suunnittelulomake, johon yhdessä huoltajien kanssa sovitaan, millainen on lapsen hoidon tukemisen käytänne koulussa.
Käytännössä tieto lapsen diabeteksesta on syytä olla koulussa lapsen hoitoon, opetukseen, ruokailuun ja ulkoilu- tai välituntivalvontaan osallistuvalla henkilökunnalla kokonaisuudessaan. Tiedot saadaan lapsen huoltajan suostumuksella.
Koulun henkilökuntaa samoin kuin terveydenhoitajaa koskee salassapitosäännösten (perusopetuslaki 40§, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, laki potilaan asemasta ja oikeuksista) mukainen vaitiolovelvollisuus. Lapsen sairautta koskevia tietoja tulee käsitellä ja säilyttää henkilötietojen ja potilastietojen käsittelyä koskevien
säännösten velvoittamalla tavalla.