LD8: Teatterin lukiodiplomi

Mitä teatterin lukiodiplomi sisältää?

1. Työsuunnitelma
-valmiit kysymykset
-diplomin voi tehdä mm. seuraavilta teatterin aloilta:
*näyttelijäntyö, ohjaajantyö, dramaturgia, lavastus, näyttämötekniikka tai näiden yhdistelmät
2. Työpäiväkirja/oppimispäiväkirja
-koko lukiodiplomikurssin ajan pohdintaa, havaintoja ryhmäprosessista yms.
3. Esitys
-opiskelija/ryhmä kehittää itse työnsä aiheen ja määrittelee näkökulman ja toteuttamistavan. Esityksen kesto ei saa ylittää 30 minuuttia.
4. Palautekeskustelu
-esityksen jälkeen
-opettaja sekä ulkopuolinen arvioija sekä opiskelija
5. Prosessin kirjallinen loppuarviointi eli kirjallinen reflektio
-aikaa kirjoittamiseen on kaksi tuntia, järjestetään yhteinen aika, jolloin tehdään

Miten teatterin lukiodiplomi arvioidaan?

Arviointikohteet
-ilmaisulliset taidot (keskittyminen, läsnäolo, tahtotila, kyky toimia kontaktissa vastanäyttelijän ja yleisön kanssa, fyysinen ilmaisu ja toiminta, reagointi impulsseihin, äänenkäyttö ja puhuminen, jännitteen luominen ja ylläpitäminen)
-dramaturgiset taidot (aiheen ja tekstin käsittely, jännite, kerronnan keinot, roolihenkilön kehityskaari)
-esteettiset taidot (esimerkiksi ymmärrys tyylilajista, rytmi, visuaalisuus, ääni, tila)
-vuorovaikutustaidot (esim. sitoutuneisuus, aktiivisuus, vastuun ottaminen, yhteistyö)

Numeroarvosanan muodostuminen
-esitys (2/3 arvosanasta): 
-kirjallinen reflektio (1/3 arvosanasta) 
Lisäksi suullinen reflektio ja portfolio (työsuunnitelma ja prosessin dokumentointi) arvioidaan suoritusmerkinnällä.


Uusi ops: Työ arvioidaan asteikolla 4-10, jossa
4 on hylätty
5 on välttävä
...
10 on erinomainen

Lukiodiplomin arvioi lukion opettaja sekä ainakin yksi toinen arvioitsija, jolla tulee olla teatterialan asiantuntemusta.

Lukiodiplomitodistus on lukion päättötodistuksen liite ja merkitään kohtaan lisätietoja. Opiskelijan pyynnöstä todistuksen voi jättää merkitsemättä päättötodistukseen.

Ohjeet reflektion kirjoittamiseen

Reflektio on työ- ja oppimisprosessia esittelevä, erittelevä ja arvioiva teksti, joka osoittaa kypsyyttä prosessuaaliseen ajatteluun ja työskentelyyn sekä kykyä arvioida omaa työskentelyä ja diplomityötä.

Voit pohtia reflektiossa esimerkiksi:
-Mitä olet oppinut:
  • teatterin tekemisestä
  • roolin rakentamisesta (/ohjaamisesta, käsikirjoittamisesta, puvustuksesta, lavastuksesta, tekniikasta) keskittyen siihen, mikä oli sinun tehtäväsi projektissa
  • ryhmätyöskentelystä ja ryhmädynamiikasta
  • itsestäsi ryhmän jäsenenä?
-Miten olet hyödyntänyt aikaisempia teatterikokemuksiasi ja teatteritietouttasi?

-Voit hyödyntää omaa prosessin dokumentointiasi, jossa olet pohtinut ideoiden syntyä, kokeiluja, ratkaisujen etsimistä ja löytämistä sekä käytettyjä harjoitteita ja keinoja

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä