Laukaan lukion opetussuunnitelma 2016

Opetussuunnitelmaprosessi

Lukiokoulutuksen järjestäjän tulee lukiolain 11 §:n mukaisesti hyväksyä Opetushallituksen 27.10.2015 julkaisemien lukion opetussuunnitelman perusteiden mukainen opetussuunnitelma. Näiden lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittu opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2016 lukien, ja käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan.

Nuorille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa noudatetaan tällä määräyksellä kumottavia määräyksiä ja niiden mukaan laadittuja opetussuunnitelmia siihen saakka, kun tämän määräyksen mukainen opetussuunnitelma otetaan käyttöön.


Opetussuunnitelman hyväksymisprosessi


Laukaan lukion opettajakunta 30.5.2016

Laukaan lukion johtokunta 9.6.2016

Tiedoksi Laukaan Kasvun ja oppimisen lautakunnalle 14.6.2016 kokoukseen.