VERSO-toiminta alkaa

Vihtavuoren ja Leppäveden alakoulut ovat mukana Verso-toimintamallissa helmikuusta 2020 alkaen. Tämä toimintamalli on osa koulumme kiusaamisen vastaista toimintamallia sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelua ja kehittämistä. Koulumme henkilökunta on koulutettu vertaissovittelua varten.
Vertaissovittelijaoppilaat auttavat ristiriitojen osapuolina olevia oppilaita löytämään itse ratkaisun tilanteeseen. Oppilaat saavat kertoa oman näkemyksensä, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia eri ratkaisuvaihtoehtoja. Sovittelun lopuksi tehdään osapuolia koskeva sopimus, jota seurataan.

Toiminta aloitetaan ensin vanhalla koululla ja mahdollisesti sovelletusti uudella koululla myöhemmin. Toiminta on mielestäni hyvä jatkumo koulussa jo toimivalle oppilaskunnalle ja kummitoiminnalle. Oppilaat ovat aktiivisena osapuolena vaikuttamassa koko koulun hyvinvointiin.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti