Opintokokonaisuudet

MindMeister

Oheiset opintokokonaisuudet on tehty MindMeister-ohjelmalla.

Map actions MapActions.png-kohdasta saadaan käsitekartta "koko ruutu" -tilaan.
Vasemmassa ylälaidassa olevat tekstia2.png suurentavat ja pienentävät käsitekarttaa.


Käsitekartan alemmat tasot saadaan näkyville painamalla +-merkistä ideakuplan vieressä.

Pitämällä hiirtä valkoisen ympyrän kohdalla tekstia1.png saadaan näkyviin lisäinformaatiota.