Toimi ja laske / Agera och räkna

Toimi ja laske

"Kirjoista toimintaan ja mekaniikasta ymmärrykseen"

Hankkeen ideana on siirtyä pois kirjakeskeisestä matematiikan opetuksesta edistämällä opetuksen toiminnallisuutta ja monimuotoisuutta. Hankkeen suunnittelu ja toteutus tehdään tiiviissä yhteistyössä peruskoulun edustajien kanssa.

Tarkoituksena on pilotoida uusia toiminnallisia opetuspaketteja, jotka rakennetaan uutta opetussuunnitelmaa noudattavan matematiikan opetuksen tueksi. Opetukseen tuodaan oppiainerajat ylittäviä kokonaisuuksia OPS 2016 -hengen mukaisesti esimerkiksi geometriaan tai koodaukseen liittyen. Niihin pyritään yhdistämään muun muassa liikunnallisuutta sekä luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvaa opiskelua. Useimmat tehtävät pyritään suunnittelemaan niin, että kallista erikoisvälineistöä ei välttämättä tarvita. Tavoitteena on kehittää opetusta eri tasoisia ja eri tavoin oppivia oppilaita palvelevaksi.

Tämä hanke keskittyy luokka-asteisiin 3 - 6. Materiaalipankista löytyy toiminnallisia oppimismenetelmiä opettajan tueksi eri luokka-asteille. Ideat on jaettu luokka-asteittain ja aihealueittain. Osa menetelmistä on käytettävissä useammassa aihealueessa mutta ne on kuvattu vain yhdessä kohtaa.

Lisätietoja voi kysellä Päivi Porrakselta (enimi.snimi@saimia.fi). Hänelle voi lähettää myös uusia ideoita toiminnallisuuteen.

------------------------------------------------------------------------------------------------

”Från böcker till aktion och från mekanik till förståelse”

Idén med projektet är att frångå bokcentrerad matematikundervisning genom att främja funktionell och diversifierad undervisning. Projektets planering och genomföring görs i nära samarbete med representanter för grundskolan.

Målet är att testanvända nya funktionella undervisningspaket som byggs upp till stöd för matematikundervisningen i enlighet med den nya läroplanen. Undervisningen utvidgas till att omfatta läroämnesövergripande helheter i den nya läroplanens (2016) anda, till exempel i anknytning till geometri eller kodning. Målet är att integrera bland annat motion samt undervisning utanför klassrummet. De flesta av uppgifterna är avsedda att kunna genomföras utan dyr specialutrustning. Målet är att utveckla undervisningen så att den lämpar sig för elever på olika nivåer och med olika inlärningssätt.

Detta projekt fokuserar på årskurserna 3–6 Materialbanken innehåller funktionella inlärningsmetoder till stöd för läraren och för olika klassnivåer. Idéerna har indelats i klassnivåer och ämnesområden. En del av metoderna lämpar sig för flera olika ämnesområden, men har beskrivits endast på en plats.

Ytterligare information kan fås av Päivi Porras (förnamn.efternamn@saimia.fi). Även nya idéer till funktionalitet kan skickas till henne.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä