Koodataan

Ohjeistus

Luokka jaetaan 3-4 hengen ryhmiiin. Ryhmiä on oltava vähintään 3.

Opettaja antaa jokaiselle ryhmälle koodit eteen- ja taaksepäin menemiselle, kääntymiselle oikealle tai vasemmalle, alas- ja ylöspäin kulkemiselle ja kaartumiselle.

Vaihe 1: Jokainen ryhmä suunnittelee ohjelman siirtymiselle opettajan antamaan kohteeseen, esim. koulun pääovelle. Ryhmä ei poistu luokasta koko aikana.

Vaihe 2: Tehty koodi annetaan seuraavalle ryhmälle tarkistettavaksi eli kooditestaukseen. Tämäkään ryhmä ei poistu luokasta, vaan miettii koodin toimivuutta kulkemalla matkan mielessään. Jos ryhmän mielestä koodi ei toimi, niin se palautetaan alkuperäiseen ryhmään. Näin jatketaan, kunnes kaikkien ryhmien koodit on todettu toimiviksi.

Vaihe 3: Ryhmän koodi annetaan kolmannelle ryhmälle käyttötestiin. Kyseinen ryhmä siirtyy koodin mukaisesti ja raportoi, kuinka hyvin ohjelmakoodi toimi. Tarvittaessa uusitaan vaiheet 1 ja 2.

Koodi esimerkiksi:

[[$ \Uparrow $]]​ 10: ota 10 askelta eteenpäin