Prosessikuvaukset

Yleistä prosessikuvauksista

Ohjelmoitaessa koko prosessi esitetään vuokaavioiden avulla ytimekkäästi. Tämä vaihe auttaa suunnittelemaan prosessin loogista etenemistä. Vaikka prosessikuvauksen tekeminen saattaa viedä aikaa, se yleensä vähentää varsinaiseen ohjelmointiin käytettävää aikaa. Esimerkiksi virhetilanteita tulee poistettua mietittäessä prosessia kokonaisuutena.

Oheisessa tiedostossa on esitetty yleisimmät vuokaavioissa käytetyt symbolit sekä yksi esimerkki: vuokaavio_ohjeet.pdf