Kiehtovat kivet

Vie sinäkin oppilaasi kaupunkisuunnistukselle, joka paljastaa kivien kiehtovat puolet

linnoitus.pdf.jpgKEY-kehityshankkeessa toteutettavan Kiehtovat kivet -osion tavoitteena on lisätä tietoisuutta kivestä materiaalina, kiven moninaisista käyttömahdollisuuksista, kiven työstämisestä sekä kivialasta työllistäjänä.

Hankkeessa toteutetaan uuden 2016 opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita. Lapset ja nuoret tutustuvat kiviin itse tutkien, havainnoiden ja ulkona liikkuen. Radasta on tehty kaksi eritasoista toteutusta, toinen esikoulu/alkuopetus ryhmille ja toinen 9-luokkalaisille.


Ratojen toteuteutuksissa on pyritty noudattamaan OPS2016 mukaisia tavoitteita. Opetus liitetään lasten ja nuorten kokemusmaailmaan ja toimintaympäristöön. Matkalla toteutetaan tutkivaa oppimista havainnoimalla ja tutkimalla ympäristöä sekä opitaan geomedia taitoja ja alueellisen identiteetin arvostamista. Päädyimme mm. käyttämään avoimia kysymyksiä, jolloin oppilaat vastuutetaan pohtimaan asioita syvällisemmin.

Esikoululaisten/alkuopetusryhmien kierros

Kehityshankkeen ensimmäisessä pilottivaiheessa toteutettiin linnoitukseen kaupunkisuunnistus esikouluikäisiä/alkuluokkia varten. Kaksi Taipalsaaren esikouluryhmää kävi toukokuussa 2015 testaamassa radan. Juttua toukokuun pilottikierroksesta voitte lukea täältä http://luma.fi/artikkelit/3913/kiehtovat-kivet

Syksyllä 2015 toteutusta paranneltiin ja hiottu versio on saatavilla kaikille. Suunnistusohjeen voit ladata tämän peda.net sivun alareunasta. Suunnistus toimii itsenäisenä pakettina, jonka kukin ryhmä voi käydä kiertämässä omien aikataulujensa mukaan. Kovin lumista ajankohtaa ei kannata valita, mutta sade sen sijaan tuo kivistä hienoimmat värit esiin. Aikaa reitin läpi kulkemiseen on hyvä varata n. 1,5-2h ja samalla kannattaa käyttää tilaisuus tutustua linnoituksen muuhunkin tarjontaan. Mahdollisia kuljetuksia LUMA-keskus ei valitettavasti järjestä.

Yseille tietoa opiskelu- ja työmahdollisuuksista

Syksyn 2015 aikana suunnitteltiin rastiratatoteutus kolmen etelä-karjalaisen 9-luokan kanssa. Kierros toteutettiin HeiJoe ohjelmalla, siitä tehtiin pidempi ja siihen liitettiin enemmän tietoa kivialan ammateista, maanrakennusalasta ja kiven työstämisestä. Ensimmäinen pilottiryhmä on parhaillaan menossa testaamaan rasteja ja saadun palautteen pohjalta ideaa kehitetään eteenpäin. Ysien suunnistusmateriaali saadaan yleiseen käyttöön kevään 2016 aikana.

Lisää kuvia hankkeen etenemisestä näet prezi-esityksestä: http://prezi.com/5otyvgh23q5q/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share


Tiedustelut:
Päivi Porras
paivi.porras@saimia.fi
0405684704