8.lk taidetestaajat

TAIDETESTAAJAT

Taidetestaajat vie kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset korkealaatuisille taidevierailuille.

Taidetestaajat tarjoaa lisäresurssin koulun taidekasvatukseen sekä kansalais- ja demokratiakasvatukseen. Kaikki osallistumisen esteet pyritään voittamaan, jotta nuoret pääsevät tasa-arvoisille taidevierailuille esimerkiksi liikuntarajoitteista, äidinkielestä tai asuinpaikasta riippumatta.

Vierailut sopivat opetussuunnitelman tavoitteisiin ja mahdollistavat kouluille muun muassa useiden oppiaineiden taidepainotteisen yhteistyön sekä tarjoavat uusia oppimisympäristöjä koulurakennuksen ulkopuolella.

Taidetestaajat-hankkeella halutaan purkaa myytti taiteesta vaikeana lajina ja tarjota nuorille ikimuistoisia elämyksiä. Tavoitteena on saada suomalaiset nuoret kokemaan taidetta – myös sellaista, johon moni ei muuten saisi kosketusta.

Taidetestaajat on enemmän kuin käynti teatterissa tai museossa, sillä taidevierailuihin liittyy taidekokemusta syventävää ennakko- ja jälkityöskentelyä. Taiteessa mielenkiintoista ei ole ainoastaan teos tai näyttely, vaan myös kaikki se, mitä taustalla tapahtuu. Siksi oppilaat saavat etukäteen tietoa esityksestä, taiteilijoista ja taidemuodosta. Itse kohteessa nuoret pääsevät tutustumaan taiteen lisäksi siihen, miten taideteos syntyy, millaista on taiteilijan työ tai mitä asioita tapahtuu ennen kuin esitys on valmis. Jälkityöskentely puolestaan auttaa nuoria käsittelemään taidevierailulla heränneitä kysymyksiä.

Taidevierailujen jälkeen nuorilla on mahdollisuus jakaa ajatuksiaan, oivalluksiaan ja mielipiteitään. Heitä varten on luotu selainpohjainen sovellus, jolla he arvioivat taide-elämyksensä. Sovellusta käytetään älypuhelimilla tai tableteilla.

Taidetestaajat-hanke tuo nuorten äänen kuuluviin ja päästää aikuiset kurkistamaan nuorten maailmaan. Kahdeksasluokkalaisten antamat arviot tarjoavat kaikille kulttuurin kokijoille tuoreen näkökulman vanhoihin klassikoihin ja ajankohtaisiin ilmiöihin. Kun taidelaitokset ja taiteilijat saavat nuorelta yleisöltä suoraa palautetta, ne voivat lisätä ja kehittää nuorille suunnattua tarjontaansa. Parhaimmillaan koulujen ja taidelaitosten välille syntyy pysyvää yhteistyötä.


www.taidetestaajat.fi
https://www.facebook.com/taidetestaajat/
https://www.instagram.com/taidetestaajat/
https://www.tiktok.com/@taidetestaajat
https://www.youtube.com/channel/UC32FoZKFNFB2bZIRHGSCfWQ

Taidetestaajat_etiketti

 

Kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset kutsutaan mukaan Taidetestaajiin! Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto järjestää taidevierailut kaikille luokille, jotka ilmoittautuvat taidetestaajiksi. Vierailuihin sisältyvät pääsyliput, matkat sekä etukäteis- ja jälkityöskentelymateriaalit (etkot ja jatkot). Materiaalien avulla oppilaat ja opettajat saavat tietoa esityksestä, taidemuodosta ja taiteilijoista. Etko- ja jatkomateriaalit julkaistaan Taidetestaajat-järjestelmässä 1,5 kuukautta ennen luokan vierailua.

Taidevierailun jälkeen nuorten mielipidettä kysytään taidetestaajia varten luodulla, selainpohjaisella arviointisovelluksella. Sovelluksen käyttämiseen jokainen oppilas tarvitsee henkilökohtaisen arviointikoodin. Ne julkaistaan Taidetestaajat-järjestelmässä vastuuopettajan näkymässä. Nuorten arviot ovat kaikkien nähtävillä Taidetestaajien verkkosivuilla.

Hanke sopii uuden opetussuunnitelman tavoitteisiin mm. tukemalla ilmiöpohjaista opetusta ja kulttuurikasvatussuunnitelmien toteuttamista. Lisäksi Taidetestaajat kannustaa eri oppiaineiden yhteistyöhön ja laaja-alaiseen osaamiseen. Mukaan valittavilta taidelaitoksilta edellytämme erityisesti nuoret huomioon ottavaa yleisötyötä, joka tarjoaa kahdeksasluokkalaisille uudenlaisia kokemuksia.

ILMOITTAUTUMINEN

Koulujen taidevierailut ja matkat suunnitellaan luokille sopiviksi ilmoittautumisvaiheessa annettujen tietojen mukaan.

Myös niiden koulujen, jotka ovat hankkeessa mukana tällä hetkellä, on ilmoittauduttava seuraavaksi lukuvuodeksi. Jotta koulun yhteyshenkilö voi ilmoittaa koulunsa luokat hankkeeseen uudelle lukuvuodelle, hänen on kirjauduttava omilla tunnuksillaan Taidetestaajat-järjestelmään. Yhteyshenkilö lisää järjestelmään luokat ja niiden vastuuopettajat sekä huolehtii, että kukin vastuuopettaja käy täyttämässä oman luokkansa tiedot ilmoittautumisaikana.

Sivulla Usein kysytyt kysymykset - tietoa kouluille on vastaukset yleisimpiin järjestelmän käyttöongelmiin. Tarvittaessa voit olla meihin yhteydessä: info@taidetestaajat.fi.

"Pähkinänsärkijä"
Aino Ettala
Kuva: Sakari Viika, Suomen Kansallisooppera ja -baletti


Yhteystiedot

Koulujen yhteydenotot ensisijaisesti: info@taidetestaajat.fi

OPETTAJILLE

MEDIALLE

TAIDETESTAAJAT-KOORDINAATIOTIIMI

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)taidetestaajat.fi

Joonas Keskinen, hankepäällikkö / projektchef
044 978 4893
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, Tampere

Hanna Brotkin, koordinaattori / taidelaitosyhteistyö
050 325 2904
Lastenkulttuurin seudullinen yhteistyöverkosto Kulttuuriaitta, Jyväskylä

Jaana Kemppainen, koordinaattori / taidelaitosyhteistyö
040 197 7975
Kotkan Lasten kulttuurikeskus LAKU, Kotka

Susanna Koponen, koordinaattori / kouluyhteistyö
050 398 5775
Lastenkulttuurikeskus Efekti, Lahti

Leena Koponen, koordinaattori / kouluyhteistyö
040 560 0814
Lapin lastenkulttuuriverkosto, Rovaniemen kulttuuripalvelut, Rovaniemi

Elina Muotio, koordinaattori / kouluyhteistyö
044 418 1633
Lastenkulttuurikeskus Louhimo, Seinäjoki

Anni Niemensivu, koordinaattori / taidelaitosyhteistyö
040 487 6502
Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuisto, Turku

Anne Pelttari, koordinaattori / kouluyhteistyö
040 647 3891
Kulttuuritalo Valve, Oulu

Tuula Penttilä, koordinaattori / taidelaitosyhteistyö
050 325 0754
Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Arx, Hämeenlinna

Laura Pitkänen, koordinaattori
050 325 1483
Pohjois-Karjalan lastenkulttuurikeskus, Joensuu

Mereca Victorzon, koordinator / BETJÄNING PÅ SVENSKA
040 717 4687
Taidekeskus Annantalo, Konstcentret Annegården, Helsingfors

VIESTINTÄ
Assi Rinnetmäki
044 745 7111
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, Tampere
assi.rinnetmaki@lastenkulttuuri.fi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä