Edellinen toimintakausi 2017-2018

Meille Tuhatjaloissa on tärkeää...

Meillä Tuhatjaloissa on tärkeää...
- Lasten (ja myös lasten ja aikuisten) keskinäiseen vuorovaikutukseen rohkaiseminen, tukeminen sekä vuorovaikutustaitojen vahvistaminen
- Tunnetaitojen harjoittelu, panostetaan paljon tunteiden sanoittamiseen ja niiden hyväksymiseen. Toisen huomioonottamista ja vastavuoroisuutta harjoitellaan paljon leikissä, aikuisen läsnäolo onkin erityisen tärkeää.
- Sylittely, lähellä oleminen, lapsen läheisyyden tarpeeseen vastaaminen
- Hassuttelu ja yhdessä irrottelu sekä huumori
- Lapsen lämmin kohtaaminen ja lasten aloitteiden kuunteleminen ja niiden perusteella päivittäisen toiminnan suunnittelu
- Haluamme antaa lapsen olla vielä pieni, tuetaan ja harjoitellaan asioita lapsen oman rytmin ja kiinnostuksen heräämisen myötä
- Pienryhmätoiminta elää lapsien tarpeiden ja kaverisuhteiden mukaan, ollen hyvin joustavaa.
- Leikin arvostaminen ja sille ajan antaminen
- Arjen tilanteiden sanoittaminen ja lasten kielen rikastuttaminen