Ryhmävasu 2018-2019

Meille Tuhatjaloissa on tärkeää!

*Lämmin ja turvallinen ilmapiiri, jossa jokainen saa olla oma ainutkertainen itsensä
*Kaikkien toiveita kuunnellaan ja kaikkia mielipiteitä kunnioitetaan avoimesti keskustellen ja rakentavasti ratkaisten!
*Tarjota läsnäoloa, syliä ja lohdutusta jokaisen yksilölliset tarpeet huomioiden!
*Havainnoida lasten tarpeita ja joustavasti muokata pienryhmiä tarpeen niin vaatiessa!
*Arjen tilanteiden sanoittaminen ja lasten kielen rikastuttaminen lorujen ja laulujen avulla!