Tutustu toimintaamme

MEILLE PERHOSILLE ON TÄRKEÄÄ:

KAVERI -JA VUOROVAIKUTUSTAITOJEN KEHITTÄMINEN (Perhosten ryhmä on mukava ja turvallinen vertaisryhmä, jossa jokainen lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään ja tuntee olonsa osalliseksi.)

ITSESTÄ HUOLEHTIMISEN TAIDOT JA OMAN TOIMINNAN OHJAUS (Kannustamme ja vahvistamme lasten omatoimisuutta, ohjeiden noudattamista ja ohjeiden muuntamista omaksi toiminnaksi.)

PERHOSTEN RYHMÄN PELISÄÄNNÖT JA NIIDEN NOUDATTAMINEN (Otamme lapset mukaan toiminnan suunnitteluun ja luodaan toimintaa ohjaavat säännöt yhdessä heidän kanssaan.)

LIIKUNTA, LEIKKI, KÄDENTAIDOT, KIELEN RIKAS MAAILMA, ILMAISUN MONET MUODOT (Tarjoamme toimintaympäristön, pedagogisen toiminnan, leluineen ja tarvikkeineen, 5-vuotiaiden kehitystasoa tukien.)

ELÄMYKSELLINEN OPPIMINEN YHDESSÄ (Kunnioitamme ja vaalimme lapsen oman ajattelun kehittymistä ja sen rikastuttamista tutkimalla, toimimalla ja tekemällä yhdessä lasten ideoihin tarttuen.)