Monipuoliset työtavat

Monipuoliset työtavat

Ryhmässämme on 18 eskaria ja 7 viskaria. Toimintamme on yhteisöllistä ja perustuu pienryhmätyöskentelyyn, jossa viskarit ovat oman kehitystasonsa ja motivaationsa puitteissa täysipainoisesti mukana. Joitain eskareille suunnattuja tehtäviä eriytämme tarpeen vaatiessa, mutta muutoin viskarit osallistuvat samoihin toimintoihin. Pienryhmien jako peruste määrittyy viikoittain toiminnan luonteen mukaan. Joskus viskarit ovat omassa pienryhmässään ja tekevät aiheeseen liittyviä juttuja helpotettuina juuri heidän tarpeidensa ja taitojensa mukaan ja toisinaan taas ovat jaettuna mukaan eskareiden pienryhmiin.
Eskareilla on omat eskarivihkot, joihin kootaan tehtäviä, piirretään yms. Viskareiden touhuja kerätään tuttuun kasvun kansioon.

Toiminnassamme pyrimme monimuotoisiin työtapoihin. Numeroita ja kirjaimia harjoittelemme pääsääntöisesti toiminnallisesti ulkona, sisällä, jumpalla, erilaisille alustoille (esim. liitutaulu, hiekka, iPad, kontaktoitu muovi, paperi) ja erilaisilla välineillä (sormi, erilaiset kynät, kivet, kävyt, jääpalat jne.)

Pyrimme kuuntelemaan lasten toiveita ja toteuttamaan projekteja lapsia kuunnellen. Pyrimme lisäämään lasten ideoiden kuuntelua ja toteutusta, antamalla lapsille tilaa keksiä ja oivaltaa omia tutkimusaiheita.

Toimimme pienryhmissä, pareittain, yksilöinä ja myös harjoittelemme vuoden aikana vähitellen enemmän ja enemmän isommassakin ryhmässä toimimista.

Pyrimme toiminnassamme siihen, että kaikki ryhmän jäsenet saavat tuoda julki omia ideoitaan ja toiveitaan ja niitä pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan. Pyrimme siihen, että motivaatio ja ilo oppimiseen kasvaa, kun pääsee itse osallistumaan ja vaikuttamaan mahdollisimman paljon toiminnan suunnitteluun.

Arviointi:

-Extempore projekteja ollut aikaisempaa enemmän! Isompien projektien kehittämisessä ja loppuun saattamisessa meillä vielä parannettavaa. Oman tuntemuksen mukaan aikataulujen takia projektit jäävät leijumaan kun viikkokalenterissa yllättäviä/pakollisia tapahtumia, jotka vievät mennessään ja hienosti alkanut projekti ei enää nouse tai siihen ei ole aikaa...???

- Lasten osallisuus on meillä selvästi lisääntynyt etenkin juhlien- ja tapahtumien suhteen. Lapset ovat päässeet aidosti vaikuttamaan esim. mitä tehdään äitien kanssa äitienpäivätapahtumassa tai mitä esitetään joulu- ja kevätjuhlassa. Tätä myötä myös esiintymisen ilo ja ylpeys omasta toiminnasta on näkynyt positiivisena ja vaikuttaa myös lasten itsetunnon kehittymiseen!