Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot

Esiopetuksessa lapsia rohkaistaan ja ohjataan käyttämään ilmaisun eri muotoja. Opetus suunnitellaan niin, että lapset saavat elämyksiä taiteesta sekä kokemuksia luovasta prosessista ja siihen kuuluvasta suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin kokonaisuudesta. Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään ja niihin liittyvistä erilaisista kokemuksista. Toiminnan tuotoksia tarkastellaan yhdessä, ja yhteinen tekeminen näkyy oppimisympäristöissä. Lasten ilmaisussa ja työskentelyn dokumentoinnissa käytetään monipuolisesti erilaisia materiaaleja ja välineitä. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä ja lähiseudun kulttuuritarjontaa.

Tavoitteet:
 • Tarjotaan kokemuksia ja elämyksiä taiteen eri muodoista käymällä teattereissa, konserteissa yms

 • Talossa vierailevat esitysryhmät mm. Lukiolaisten Lucia-kulkue, Lasten oikeuksien päivän esitys

 • Tanssiprojekti Tanssiopiston kanssa
 • extempore esiintymisiä harrastetaan lisää, esimakua saatiin Muurahaisten ryhmän sirkusesityksestä talon laulutunnilla
 • Estradin sirkus esitys tulossa lapsen oikeuksien päivänä

Kevään tavoitteena

Keisarin uudet vaatteet - teatterissa!

Arviointi:
Syksy

- tanssiprojekti alun motivaatiovaikeuksien jälkeen saatu hyvälle alulle
- Lucioiden vierailusta nautittiin, samoin Lasten oikeuksien päivänä draamaryhmän esityksestä ja etenkin sirkusesityksestä saimme uutta intoa oman joulujuhlasirkuksen harjoitteluun!
- joulujuhlan Muurahaisten lapset ideoivat melko pitkälti omien toiveiden mukaan. Viskarilaisten pukki ja poro toiveet toteutettiin esim. Pukit ne ajavat poroillansa- laulun muodossa muokkaamalla toisesta laulusta. Sirkustelijat ideoivat omat koreografiansa yhdessä aikuisen kanssa. Tatun ja Patun innoittamina pieni poikaporukka musisoi Joulu on taas- laulun "lattiat täynnä puuroo"-versiolla;)
- Joulun alusviikolla kävimme halukkaiden kanssa ilahduttamassa Armilan sairaalan kuntoutusosaston väkeä laululeikeillä ja paluumatkalla esiintymisintoa purkaaksemme extempore vierailimme myös naapurissa Lehmuskodilla!

Kevät:

- Keisarin Uudet vaatteet käytiin katsomassa

- Syksyllä alkanut tanssillinen yhteistyö Lpr:n tanssiopiston kanssa jatkui sovitusti säännöllisesti viikottain muurahaisillakin. Kevään aikana teimme tunteihin rakenteellisia muutoksia; ryhmä puoliksi n.10 lapsen porukoihin ja tunnin kestokin puoliksi 30 minuuttiin. Tulokset näkyivät heti; lapset keskittyivät ja jaksoivat liikkua höntsäämättä kaverin kanssa! Ilmeetkin muuttuivat iloisemmiksi kevään kuluessa :)

Tanssin läsnäolon myötä ryhmän tyttöjen leikitkin olivat usein tanssillisia ja musiikki on ollut tärkeä osa vapaata leikkiäkin. Tytöt ihastuivat lopulta yhteen heidän kotoa tuomaansa levyyn (Pekka Simojoki; Solinaa) niin, että se kirvoitti heti valmiita koreografioita! Lopulta näistä koottiin 3 tanssiesitystä ryhmän kevätjuhlaankin. Muutamaa kappaletta laajennettiin vielä parin lapsen omalla laulu-säestykselläkin.

Tanssi innostus tuntuu jatkuvan myös kesäaikaan. Uutta musiikkia kuunnellaan koemielessä ja uusia koreografioita syntyy tasaiseen tahtiin.

- Mie ite- näyttelyyn jokainen eskari mietti ja suunnitteli itse oman kuvauspaikan ja rekvisiitan ensin omaan eskarivihkoon piirtäen. Lopulta kuva/kuvia otettiin eskarilaisen omien toiveiden mukaan ja loppullisen kuvan sai jokainen itse valita!Musiikillinen toiminta

Esiopetuksen musiikillinen toiminta on monipuolista ja moniaistista, ja sen tavoitteena on vahvistaa lasten kiinnostusta ja suhdetta musiikkiin. Lapsille tarjotaan kokemuksia heidän omista musiikillisista taidoistaan laulun, tanssin, liikkeen, soiton ja oman musiikin luomisen avulla. Heidän kanssaan opetellaan lauluja ja tutustutaan eri musiikkityyleihin ja soittimiin. Musiikilla leikitään, kokeillaan ja improvisoidaan. Lasten kanssa havainnoidaan äänen tasoa, kestoa, voimaa ja sointivärejä musiikillisessa toiminnassa. Opetus tarjoaa lapsille kokemuksia musiikin tekemisestä yhdessä.

Tavoitteet:

 • Laulut ja laululeikit enemmin mukana arjessa
 • musiikin kuuntelua, erilaisia musiikin tyylilajeja lisätään ja huomioidaan, havainnoidaan
 • Soittimiin tutustumista
 • Rytmittelyä, kaikurytmejä
 • Musiikkiliikunta / tanssi tiistaisin läpi vuoden
 • Kaupungin orkesteriin tutustuminen..? Orkesterisoittimet

Arviointi:
Syksy


- erityyppisellä musiikilla saimme joulujuhlaan luotua erilaisia tunnelmia!
- myös soittimet olivat vahvasti mukana juhlassa; joka kumpusi myöskin lasten itsenäisestä innostuksesta mm. iltapäivisin soitella soittimilla. Juhlassa soitti sekä lasten oma orkesteri että Tonttujen rokkibändi :)
- kaupunginorkesteriin emme vielä syksyllä ehtineet tutustua, mutta josko keväämmälllä...

Kevät
Musiikki on ollut kevätpuolella eniten mukana viikottaisen musiikkiliikunnan/tanssin myötä. Erilaisen musiikin kuuntelu ollut myös vahvasti esillä.

Kaupunginorkesteriin ei ehditty tutustua tänä vuonna. Olemme kuitenkin saaneet nauttia mm. Rakuunasoittokunnan bändistä Mie ite- näyttelyn avajaisissa.

Laulaminen itsessään jäänyt edelleen liian vähälle! Lisää vanhoja ja uusia lauluja!


Käsitöiden tekeminen

Esiopetuksessa harjoitellaan käsitöiden tekemistä ja erilaisten työvälineiden käyttöä. Lapsia innostetaan käsitöiden tekemiseen. Lasten kanssa kokeillaan sekä kovien että pehmeiden materiaalien käyttöä ja opetellaan niiden käsittelyssä tarvittavia tekniikoita ja perustaitoja. Lapsia rohkaistaan suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia käsitöitä mielikuvituksensa ja omien taitojensa puitteissa yhdessä toisten kanssa. Lapset suunnittelevat ja valmistavat opettajan ohjauksessa myös pitempikestoisen käsityön. Työskentelyssä voidaan hyödyntää paikallisia tai lapsiryhmän taustoihin liittyviä käsityöperinteitä.

Tavoitteet:

 • oman nimen kirjaimet ompelemalla
 • Hämähäkin verkon ”kutominen”
 • Jonkun isomman käsityö-kokonaisuuden tekeminen (aihe tekeytyy vuoden mittaan lasten ideoista)
 • - Lasten oma suunnittelu ja toteutus alusta loppuun

Arviointi:
Syksy

Hämähäkki-tutkimuksessa Hallooweenin aikaan kuminauhasta virittyi hämähäkin verkko mutta muuten käsitöiden tekeminen jäi syksyn osalta muiden kädentöiden jaloissa odottelemaan kevät-toimintakautta.

Kevät
- Omien nimien kirjailu ei ottanut tuulta purjeisiin koko vuotena.

- Kevättalvinen saimaan norppiin tutustuminen innoitti lapsia ompelemaan omat "unikaveri-norpat". Työ suunniteltiin alusta lähtien itse; kaavan piirtäminen, siirtäminen kankaalle, leikkaaminen, yhteen ompelu ja koristeompeleet. Jotkut intoutuivat ompelusta enemmänkin ja jatkoivat omia ompelutöitä(mm. tyyny).

Kuvallinen ajattelu ja kuvailmaisu

Esiopetuksessa tuetaan lasten kuvallisen ajattelun ja kuvailmaisun kehittymistä tekemällä, tulkitsemalla ja arvioimalla erilaisia kuvia. Opeteltava asia suunnitellaan lasten kokemusmaailmasta ja kiinnostuksen kohteista lähtien. Lapsia rohkaistaan kokeilemaan erilaisia kuvan tekemisen tapoja, välineitä ja materiaaleja. Kuvan tekemisen taitoja harjoitellaan moniaistisesti esimerkiksi maalaamalla, rakentamalla ja mediaesityksiä tekemällä. Lasten kanssa havainnoidaan heidän itse tuottamiensa kuvien lisäksi taideteoksia, median kuvia, esineiden muotoilua sekä rakennetun ja luonnon ympäristön kohteita. Lapsia ohjataan tulkitsemaan ja kertomaan ajatuksiaan kuvallisista viesteistä. Kuvia tarkasteltaessa kiinnitetään huomiota esimerkiksi väreihin, muotoihin, materiaaleihin, tekijään, esitysyhteyteen ja kuvien herättämiin tunteisiin.

Tavoitteet:

- lisätään maalaamista, piirtämistä ja kuvan tekemistä erilaisin menetelmin yksin ja yhteistyössä toisten kanssa

- valokuvan käyttöä sekä kuvaa tutkien että itse valokuvaten erilaisissa yhteyksissä

- ryhmätöiden tekemistä esim. Halloweenina

- valokuvaamista

Arviointi:

Syksy
- kädentaidoissa enimmäkseen painettu, maalattu, piirretty

- Muurahaisissa suurin projekti kaikkien omatekemät joulukalenterit yhteisprojektina, niin että omasta kalenterista saa toisten lasten kuvittamia asioita joulua odotellessa

- yhdessä puuhattu ja maalattu isoa seinämaisemaa vuodenaikojen kuluessa

-Halloweenina yhdessä halukkaiden kanssa tehtiin kummituslinna ja kaikki tekivät haamut ja isot hämähäkit

-valokuvattu syksyä

Kevät:

- pahvilaatikko-projekti alkoi ekstempore ja imaisi suurimman osan porukasta mukaansa. Pareittain ja pienryhmissä työstettiin taloja ja autoja, joilla leikit jatkuivat noin kuukauden! Harjaannuttiin erityisesti saksien käytössä!

- lumiukot leikaten seinämaisemaa koristamaan

- pääsiäisenä ruohokupit ilmapallo, sokeriliemi ja vessapaperi seoksella, pajunoksien koristelu perinteisesti

- Äitienpäiväksi vahaliitu - peiteväri maalaus äideille

- Kevätjuhlakoristeluun osallistui moni mm. muikkuja ja kiiskejä värittämällä kirjasta apua katsoen!

- Tulostetut värityskuvat olleet suosittuja! Tehtiin myös omia värityskuvia;)
- Muutamat lapset innostuivat tekemään Pokemon-kortteja, jotka laminoitiin ja niille taiteltiin myös laatikot tapeteista.

-Mie ite-näyttelyn omat valokuvat paikkoineen ja rekvisiittoineen suunniteltiin oman mielen mukaan


Suullinen ja kehollinen ilmaisu

Lapsia rohkaistaan suulliseen ja keholliseen ilmaisuun monipuolisten harjoitusten ja leikin avulla. Tavoitteena on, että lapset saavat kokemuksia siitä, miten kielellä ja keholla voidaan leikkiä ja viestiä monimuotoisesti. Lasten mielikuvituksesta nousevia tai heidän kokemiaan ja havaitsemiaan asioita työstetään yhdessä ilmaisun keinoin.

Opetuksessa hyödynnetään loruja, runoja sekä lasten kirjallisuutta. Lapset saavat kokemuksia sekä spontaanista ilmaisusta että yhteisesti suunnitellusta prosessista. Ilmaisumuotoina voidaan käyttää esimerkiksi draamatoimintaa, sanataidetta ja tanssia.

Tavoitteet:

- kannustetaan lapsia omiin esityksiin yksin tai yhdessä toisten kanssa

- annetaan mahdollisuus esittää, kun sellainen idea ilmenee.

- tanssissa omaan kehoon tutustumista ja kehon tuntemusta.

Arviointi:
Syksy


-Tiistainen tanssi on säännöllisyydellään tuonut jokaiselle harjaannusta oman kehon käytöstä tanssillisin keinoin.

-Esitysten keksiminen ja työstäminen on ollut esillä pitkin syksyä Muurahaisten lasten parissa. Esityksiä on syntynyt niin omalle väelle kuin koko talollekin yhteisten lauluhetkien aikaan.

-Joululuhla oli upea onnistunut kaikkien yhteinen rutistus TonttuSirkus-teemalla. Lapset suunnittelivat yhdessä ja toteutus oli loistava! Yhteistyötaitoja tarvittiin rutkasti etenkin suunnitteluvaiheessa ;)

Kevät

- Tanssikoreografioiden työstäminen on tytöillä ollut erityisen näkyvää ja innostus jatkuu kesälläkin. Vappujuhlassa ja kevätjuhlassa esitettiin isolla porukalla itse suunniteltuja koreografioita.