Tutkiminen

Hepokattien tavoitteet ja toiminta

  • Kuunnellaan lasta, ihmetellään ja tutkitaan yhdessä kaikkia arjen asioita, joita tulee vastaan.
  • Tänä vuonna Tirikka keskittyy erityisesti luonnon kokemiseen ja luonnossa liikkumiseen.
  • Huomioidaan vuodenaikojen vaihtelu ja niihin liittyvä tutkiva ihmettely.
  • Teemme pienryhmäretkiä lähiluontoon viikoittain. Luonto- ja kaupunkiretkillä päästään hyvin yhdessä ihmettelemään ja tutkimaan kaikenlaisia mielenkiintoisia asioita.
  • Aikuinen on tärkeässä asemassa lapsen mielenkiinnon heräämiseen, ääneen ihmettely on tärkeää.
  • Vanhempien toiveita; luonnossa liikkuminen ja retket.

Toiminnan kuvaus ja arviointi

  • Syksyllä, talvella ja keväällä useasti tehdyt metsäretket ovat antaneet mahdollisuuksia tutkia kaikkea ympärillä olevaa ihmeellistä luontoa ja eläimiä.
  • Me aikuiset olemme heittäytyneet tutkimaan ja omalla esimerkillä herätelleet lasten mielenkiintoa ympäristöä kohtaan
  • Pieniinkin lapsen ääneen ihmettelemiin asioihin on tartuttu ja ihmetelty yhdessä: "mikä toi ääni on", miks ei se orava ookkaa menny tonne pesään?" jne.