Kieli ja kommunikaatio

Hepokattien tavoitteet ja toimintatavat

 • Tavoitteenamme on luoda yhteiseen arkeemme monipuolinen, eläväinen kieliympäristö; arjen ihmettely ja jatkuva sanoittaminen, lapsen kohtaaminen, kuunteleminen ja yhdessä keskustelu, leikit ja niiden ohjaaminen, riimit, lorut, sadut, lorupussi, ohjaaminen lasten keskinäiseen vuorovaikutukseen.
 • Arjen matematiikkaa; laskemme autoja, vertailemme kumpi on suurempi ja kumpi on pienempi jne.
 • Ihmettelemme ja pysähdymme tutkimaan yhdessä luonnon ihmeitä, esimerkiksi säätä tai syksyn kauniita värejä ja ihmetellään ja koetaan yhdessä Suomen eri vuodenajat.
 • Vierailemme kirjastossa, kirkossa, torilla jne. Retkillämme lähiympäristöön sanoitamme lapsille rakennettua ympäristöä. Lapset puhuvat meille mummoista ja papoista, silloin viritellään keskustelua siitä, miten entisaikaan elettiin. Esimerkiksi erilaisissa maatilaleikeissä sanoitamme vanhaa oikeaa maalaiselämää.
 • Kerromme ja ohjaamme lapsia huomaamaan ympäristön moninaisuutta ja erilaisuutta esimerkiksi vuodenaikoja tutkimalla, muotoja, värejä, tuoksuja tai vaikkapa kauniita kuvia paidassa. Metsäretkiltä otamme talteen kauniita metsän tarjoamia aarteita.
 • Sanoitetaan lasten tunteita ja opetetaan oikean ja väärän erottamista, myötäelämme lapsen kanssa erilaisia tunnetiloja.
 • Huomioidaan ja eletään yhdessä kalenterivuoden juhlapäivät. Käymme joulukirkossa ja osallistumme seurakuntahetkiin, huomioiden kuitenkin vanhempien toiveet.
 • Vanhemmat toivovat, että annamme lapselle sekä tilaa että aikaa itseilmaisuun.

Toiminnan kuvaus ja arviointi

 • Arjessamme keskinäinen vuorovaikutus ja asioiden sanoittamienn ääneen on tullut luonnostaan ja jokaiselle lapselle on annettu tilaa ja aikaa itsensä ilmaisuun.
 • Kirjat ovat olleet lasten saatavilla ja satujen lukeminen ja yhdessä ääneen ihmettely on ollut ihan jatkuvaa.
 • Olemme päässeet tavoitteisiimme ihan helposti olemalla omia itsejämme. Tiedostamme vuorovaikutuksen tärkeyden myös kielen kehittymisen kannalta ja olemme mielestämme antaneet hyviä eväitä lasten puheen ja kielen kehitykseen.