Varhaiskasvatuksen moniammatillinen tiimi (Varma)

Matalan kynnyksen palvelua - kun huoli herää

Varma-tiimi on Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatuksen moniammatillinen työryhmä, joka toimii varhaiskasvatuksen ammattilaisten ja perheiden tukena. Tiimissä toimii kuraattori, psykologi, sairaanhoitaja ja toimintaterapeutti.

Varma-tiimin toiminnassa pyritään ennaltaehkäisyyn sekä varhaisen tuen tarjoamiseen. Varma tukee varhaiskasvatuksen ammattilaisia, jotka työskentelevät 0-5-vuotiaiden lasten kanssa. Tiimi toimii yhteistyössä varhaiskasvattajien kanssa lasten ja heidän perheiden hyväksi. Toiminnan tarkoituksena on edistää lapsen hyvinvointia niin päiväkodissa kuin kotona. Moniammatillisen tiimin tehtävä on siis auttaa lapsen kasvuympäristössä toimivia aikuisia.

Varma-tiimi tarjoaa tukea lapsen ja perheen arjen haasteisiin päiväkodissa ja tarvittaessa jalkautuen kotiin. Lisäksi Varma voi toimia tukena henkilöstön ammatillisissa sekä työssä jaksamisen kysymyksissä.

Varhaiskasvatuksen piirissä oleva perhe voi myös olla suoraan yhteydessä Varma-tiimiin.