Varhaiskasvatuksen puheterapeutti

Yhteystiedot

Varhaiskasvatuksen puheterapeutin työkenttänä on Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatusyksiköt. Puheterapeutti tekee yhteistyötä mm. lasten vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilökunnan sekä tutkivien tahojen kanssa. Hän on mukana suunnittelemassa lapsen päivähoidon arkeen tarvittavia tukimuotoja, joilla tuetaan puheen ja kielen kehitystä.


Riikka Kauranen
Kasvatus- ja opetustoimi/varhaiskasvatus
Pohjolankatu 23
53100 Lappeenranta

040 3514970

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi