Varhaiserityiskasvatuksen ohjaajat

Varhaiserityiskasvatuksen ohjaajat

Lappeenrannan varhaiskasvatuksessa työskentelee kaksi varhaiserityiskasvatuksen ohjaajaa Pirjo Hongisto ja Tuija Kangasmuukko. Varhaiserityiskasvatuksen ohjaajat toimivat yhteistyössä varhaiskasvatuksen erityisopettajien kanssa. Ohjaajien toiminta kohdistetaan ryhmiin, joissa on useita tehostettua tai erityistä tukea saavia lapsia. Toiminnalla pyritään varmistamaan toimiva arki yksilö- ja ryhmätasolla vuorovaikutuksen sekä pedagogisen tuen järjestämisen näkökulmasta.

Varhaiserityiskasvatuksen ohjaajat työskentelevät kolmen viikon jakosissa päiväkodeissa.Päiväkodin johtaja, veo sekä ohjaajat tekevät yhdessä yleiset tavoitteet ja suunnitelman jaksolle. Ryhmä- ja lapsikohtaisesti tehdään omat tarkennukset venäjänkielisten lasten veon ja puheterapeutin tarpeet huomioiden.

Kolmen viikon jaksojen välille on varattu aikaa lyhemmille työpyynnöille ja seurantakäynneille aiempiin kohteisiin.

Ohjautuminen ja toimeksiannot tulevat varhaiskasvatuksen erityisopettajilta (veo), huomioiden myös puheterapeutin ja venäjän kielisten lasten erityisopettajan tarpeet.