MollaGoesSteam, OPH:n oppimisympäristöhanke

MollaGoesSteam – Lumottu oppimisympäristö

MollaGoesSteam – Lumottu oppimisympäristö -hankkeessa tavoitellaan STEAM- ja Maker-toimintakulttuurien juurruttamista päiväkoteihin. Lapsia rohkaistaan tekemään kysymyksiä, etsimään niihin yhdessä vastauksia ja tekemään päätelmiä. Lapsilla on mahdollisuus tutkia maailmaa kaikilla aisteillaan ja koko kehollaan. Hankkeessa tavoitellaan juuri kokonaisvaltaista oppimista yli sisältöalueiden.

Oppimisprosessi on tärkeässä roolissa. MollaGoesSteam – Lumottu oppimisympäristö sisältää teemat: luonto, matematiikka, oppiminen, tiede, taide, tekniikka ja tutkimus. STEAM- ja Maker-pajat kannustavat lapsia tutustumaan tutkivaan ja kokeilevaan työtapaan, ja niiden lähtökohtana on lapsilähtöisyys ja leikki. Lumottu oppimisympäristö ohjaa lapsia leikkiin, fyysiseen aktiivisuuteen, tutkimiseen ja taiteelliseen ilmaisuun sekä niiden yhdistämiseen teknologian avulla.

Hanketta pilotoivat päiväkodit:

Mäntylän Ylämaan toimipiste
Lappee
Pontus
Uus-Lavola

Hanke saa rahoitusta Oph:n innovatiiviset oppimisympäristöt-haussa v.2017-2019
Steam-ideoita ja -suunnitelmia voit seurata Mollan Pinterest-tilillä, täällä