Kestävän kehityksen ideapankki

Kestävästä kehityksestä ja vihreästä lipusta

Tälle sivustolle toivomme kaikkien varhaiskasvattajien lisäävän ideoita liittyen kestävään kehitykseen.

Kestävä kehitys on on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. 

Kestävä elämäntapa on yksi keskeinen varhaiskasvatuksen arvo. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa puhutaan nimenomaan kestävästä elämäntavasta, jonka allle vanhastaan tuttu termi "kestävä kehitys" solahtaa. Kestävää elämäntapaa opetellaan yhdessä lasten kanssa arkisten pienten valintojen ja tekojen kautta. Niissä otetaan huomioon ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus.

Esimerkkejä kestävän elämäntavan edistämisestä:

- välineiden ja tilojen yhteiskäyttö
- kohtuullisuus
- säästäväisyys ja korjaaminen
- vastuullinen suhtautuminen luontoon ja ympäristöön
- kierrätys ja luontomateriaalien käyttö
- ystävyyden ja ihmissuhteiden vaaliminen
- ruokahävikin välttäminen
- kulttuuriperinnön siirtäminen ja vaaliminen
- jokaisen oikeuksien kunnioittaminen


Vihreä lippu -ohjelman periaatteet ovat:

  • Osallisuus: lapset ja nuoret ovat aktiivisia toimijoita projektien suunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten arvioinnissa

  • Ympäristökuormituksen vähentäminen

  • Kestävän kehityksen kasvatus osana jokapäiväistä arkea

  • Jatkuva parantaminen: pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehitys

  • Yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä