Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset ja perheet

Lappeenrannan varhaiskasvatuksessa eri kielten ja kulttuuritaustojen huomioiminen

Näille sivuille on koottu ohjeita ja tietoa, joita Varhaiskasvatuksen henkilökunta ja eri kielisten lapsien vanhemmat voivat hyödyntää.
Esitteitä vanhemmille-osasta löytyy käännöksiä maahanmuuttajavanhemmille eri kielillä ja siellä on myös Eksoten tapahtumakalenteri sekä muita tapahtumia tiedoksi perheille.

S2-kielen oppiminen ja omaksuminen varhaiskasvatuksessa perustuu toiminnalliseen ja kielelliseen vuorovaikutukseen. Henkilökunnan tietoinen kielen mallintaminen arjessa tukee uuden kielen oppimista.
Samaan aikaan tulisi tukea lapsen oman äidinkielen kehitystä yhteistyössä vanhempien kanssa ja mahdollisten kieliavustajien tuella.
Eri kielten ja kulttuurien arvostus päiväkodissa edistää lapsen tasapainoista kehitystä.

erikikupääsivu.jpg