Miten tuulivoimala toimii?

Miten tuulivoimala toimii?

Tekijät: Anna Lempinen, Viivi Räsänen ja Veikka Tolvanen 6b Voisalmen koulu.

Tutkimuskysymys: Miten tuulivoimala toimii?

Meidän ryhmämme tutki, miten tuulivoimala toimii?
Meidän ryhmämme tutki asiaa siten, että katsoimme netistä, kävimme Muukon tuulipuistossa, ja tutkijatohtori kävi koulullamme.
Me päädyimme siihen lopputulokseen, että tuulivoimala toimii siten, että tuulipyörittää lapoja,ja generaattori muuntaa pyörimisenergian sähköksi.


Miten tuulivoimala toimii?

Tuulta syntyy, kun ilma liikkuu lämpötila- ja paine-erojen seurauksena. Tuulen liike-energian voidaan muuntaa pyörimisliikkeeksi tuulivoimalan siipien avulla. Siivet pyörittävät generaattoriin kytkettyä akselia. Generaattorissa pyörimisenergia muutetaan sähköksi, joka johdetaan muuntajaan ja edelleen sähköverkkoon.

Rakeenteeltaan nykyiset tuulivoimalat perustuvat lentokonetekniikkaan. Suurin osa niistä on kolme vaaka-akselisia ja niiden moottorit kääntyvät tornissa tuulen mukaan.

Tuulivoimalan yksiköiden koko on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Nykyään rakennettavien voimaloiden koko on lähes poikkeuksetta vähintään yksi megawatti. Suurimpien markkinoilla olevientuulivoimaloiden koko on noin 100 metriä ja lapojen pituus on 50-60 metriä. Muukon voimalan lapa on 55 metriä ja korkeus noi 90 metriä

Tuulivoiman tuotanto vaihtelee hetkittäin, joten tuulivoima ei voi toimia ainoana energianlähteenä vaan se tarvitsee muuta sähköntuotantoa tasaamaan kulutuksen ja tuotannon välisen eron. Tuulivoimalan keskimääräinen käyttöikä on 20-25 vuotta.

Nämä tiedot antoi Katja Hynynen (LUT)

Erilaisia tuuliturbiineja ovat yksilapainen turbiini, kaksilapainen turbiini, kolme lapainen turbiini ja moni lapainen tuuliturbiini. Kolmilapainen tuottaa kuitenkin eniten puhdasta energiaa.Tuulen-nopeuden täytyy olla 4-25 m/s ,että tuulivoimala toimii. Tuulivoimala kannattaa rakentaa: aukeille alueille, rannikolle ja järvialueille. Suomessa ei kuitenkaan tuule paljon.

Tuulivoimala koostuu konehuoneesta, lavoista ja navasta. Kaikki tuulivoimalassa on automaattista
. Tuulivoimalan rakennus kestää enimillään vuoden. Eniten aikaa rakennus prosessissa vievät luvat ja selvitykset.

Lisätietoa meille antoi: Katja Hynynen, joka on tutkija tohtori.

Lähteet: Wikipedia, Motiva ja Miika Piili, tuulisaimaa Oy sekä Katja Hynynen LUT.