Myllymäen koulu

Myllymäen koulu

Hiessillankatu 10, 53550 Lpr

IMG_0447 (1).JPG

MYLLYMÄKELÄISET KULKEVAT YHDESSÄ ROHKEASTI ETEENPÄIN SYDÄN, SILMÄT JA KÄDET AVOIMINA VALMIINA OPPIMAAN UUTTA

Ratkaisukeskeinen

tekee parhaansa

luo hyvää mieltä ympärilleen

etsii uusia näkökulmia

kokeilee uutta ja oppii virheistä

Yhteisöllinen

on oikeudenmukainen

ilmaisee ajatuksensa kohteliaasti

osallistuu

kantaa vastuunsa

ottaa toiset huomioon

noudattaa sääntöjä

rakentaa ystävyyttä ennakkoluulottomasti

Tulevaisuuteen suuntautuva

tuntee vahvuutensa

tuntee oman tapansa oppia

luottaa omiin kykyihinsä

noudattaa kestävää elämäntapaa

on laaja-alaisesti osaava