e-2B Tähtimetsä

Tähtimetsässä

Tähtimetsän kokoonpano 2018-2019

Lapset: 12 eskarilaista, 12 ekaluokkalaista, 13 tokaluokkalaista
Aikuiset: luokanopettajana Maritta Taskinen, lastentarhanopettajana Satu Reijola, koulunkäynninohjaajana Mirva Forsman

Kantavat ideat
  • yhteiset lapset, aikuiset, tilat ja välineet
  • toiminnan suunnittelussa huomioidaan opetussuunnitelmat, pikkukoulun yhteiset teemat, prokoulun tavoitteet sekä lasten ideat, tarpeet ja toiveet
  • lapset vaikuttavat elämäänsä luokassa; tilankäyttöön, toiminnan sisältöön ja toimintatapoihin, tavoitteisiin sekä yhteisiin pelisääntöihin
  • toiminnan suurin merkitys on yhdessä tekeminen ja osaamisen jakaminen, ei lopputulos
  • eri-ikäisten lasten yhteistyö pienryhmissä ja luonnollinen lähikehityksen vyöhyke
  • toiminnallisuus
  • mahdollisuus toteuttaa itseään, innostua, liikkua, tutkia ja leikkiä
  • luottamus ja luotettavuus
  • muistot ja kohtaaminen

Yhteistä arkea alkuluokassa

Tähtimetsän toimintakausi starttaa tutustumisella ja ryhmäytymisellä. Tähän käytämme muutamia viikkoja. Pyrimme jatkamaan tänäkin vuonna samankaltaisella viikko-ohjelmalla, kuin edellisenäkin vuosina.

Maanantai: Vapaata leikkiä ja päiväpiiri (lelupäivä joka kuun viimeisenä maanantaina)
Maanantaisin ruokailemme koko luokka yhdessä n. klo 10.15, minkä jälkeen palaamme luokkaan leikkimään. Meille leikkiminen tarkoittaa monipuolista luovaa ja vapaata toimintaa: Jotkut lapset leikkivät leluilla tai pelaavat, toiset rakentelevat. Jotkut tekevät tieteellisiä kokeita tai taiteilevat. Toiset lapset kuvaavat elokuvia tai tekevät esityksiä. Ykkösillä ja kakkosilla on myös mahdollisuus ulkoilla siestalla. Klo 11.15 aloitamme yhteisen päiväpiirin. Päiväpiirillä katsotaan kalenteri ja viikko-ohjelma, hoidetaan alkavaa viikkoa koskevat tiedotusasiat, vaihdetaan kuulumiset. Saatamme myös laulaa tai leikkiä muuten yhdessä tai viettää lasten syntymäpäiviä. Viimeiset kymmenen minuuttia päivästä käytämme luokan siivoamiseen. 

Tiistai ja keskiviikko: Elämyksiä, pajatoimintaa ja opitun purkamista/Tähtipassi
Tiistaisin ja keskiviikkoisin luokkamme toimii pienryhmissä. Toimintakauden alussa pikkukoulun aikuiset loivat yhteiset oppimiskokonaisuudet huomioiden opetussuunnitelmat. Nämä teemat toimivat Tähtimetsässä pohjana lasten tekemälle suunnittelulle. Jokaiselle oppimiskokonaisuudelle varattaan *** viikkoa: Ensimmäinen viikko on elämysviikko, jolloin aikuiset ovat varanneet lapsille mahdollisuuksia tutustua teeman aihepiiriin esimerkiksi kirjojen, pelien, erilaisten välineiden ja retkien avulla. Elämysviikolla lapset myös miettivät mitkä kysymykset heitä teeman piiristä askarruttavat, mitä he haluisivat oppia ja tehdä. Elämysviikon loppupuolella valitaan äänestämällä sisältö pajaviikkojen pajoihin sekä musiikki- ja liikuntatunneille. Elämysviikolla lapset jaetaan myös uusiin pienryhmiin (välillä lasten toiveita kuullen).

Toinen, kolmas ja neljäs viikko ovat pajaviikkoja. Tällöin tiistaisin ja keskiviikkoisin toimimme pienryhmissä pajoissa. 

Tähtipassi: Aikuinen pitää huolen, että lapset pääsevät hyvin alkuun ja tietävät mitä tekevät. Aloituksen jälkeen lapset toimivat pitkälti itsenäisesti ja yhteisöllisesti. Aikuisen silmä seuraa lasten toimintaa koko ajan. Tähtipassi tehtävät ovat yleensä hyvin toiminnallista, kokemuksellista ja ilmiölähtöistä, huomioiden lapselle ominaiset tavat toimia (leikkiminen, liikkuminen, taiteellinen kokeminen ja tutkiminen).

Viimeinen viikko on purkuviikko. Tällöin tutustustumme toistemme tekeleisiin sekä kokoamme ja jäsennämme keräämämme tietoa. Tällöin myös arvioimme omaa toimintaamme ryhmän jäsenenä sekä ryhmän toimintaa yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Oppimiskokonaisuuksien lomaan olemme jättäneet myös muutamia viikkoja esimerkiksi leikkimiselle, joulu- ja pääsiäisvalmisteluille sekä muille kalenterivuodenjuhlille.

Torstai: Taiteellinen kokeminen ja sos. emot. hyvinvointiPerjantai: Liikunta
Torstaisin jaamme porukan jälleen kahteen ryhmään. Toinen puolisko taiteilee. Toinen syventyy opettelemaan ryhmä-, tunne ja kommunikaatiotaitoja. Vaihdamme pohdittavia asioita aina uuden teeman alussa heijastellen prokoulun tavoitteita. 

Tähtimetsän aikuiset
Maritta Taskinen, luokanopettaja

IMG_0008.jpg
Satu Reijola, lastentarhanopettaja


Mirva Forsman, koulunkäynninohjaaja


Kiertävät lastenhoitajat: Petri Laamanen, Päivi Timperi ja Eija Tiainen