e-2B Tähtimetsä

Tähtimetsässä

Tähtimetsän kokoonpano 2017-2018

Lapset: 12 eskarilaista, 13 ekaluokkalaista, 11 tokaluokkalaista
Aikuiset: luokanopettajana Sanna Lehtola, lastentarhanopettajana Satu Reijola, koulunkäynninohjaajana Aada Heikkilä

Kantavat ideat
  • yhteiset lapset, aikuiset, tilat ja välineet
  • toiminnan suunnittelussa huomioidaan opetussuunnitelmat, pikkukoulun yhteiset teemat, prokoulun tavoitteet sekä lasten ideat, tarpeet ja toiveet
  • lapset vaikuttavat elämäänsä luokassa; tilankäyttöön, toiminnan sisältöön ja toimintatapoihin, tavoitteisiin sekä yhteisiin pelisääntöihin
  • toiminnan suurin merkitys on yhdessä tekeminen ja osaamisen jakaminen, ei lopputulos
  • eri-ikäisten lasten yhteistyö pienryhmissä ja luonnollinen lähikehityksen vyöhyke
  • toiminnallisuus
  • mahdollisuus toteuttaa itseään, innostua, liikkua, tutkia ja leikkiä
  • luottamus ja luotettavuus
  • muistot ja kohtaaminen

Yhteistä arkea alkuluokassa

Tähtimetsän kolmas toimintakausi starttaaa tutustumisella ja ryhmäytymisellä. Tähän käytämme muutamia viikkoja. Pyrimme jatkamaan tänäkin vuonna samankaltaisella viikko-ohjelmalla, kuin edellisenäkin vuosina.

Maanantai: (pitkä) aamupiiri ja vapaata leikkiä (lelupäivä joka kuun viimeisenä maanantaina)
Aamupiirilllä katsotaan kalenteri ja viikko-ohjelma, hoidetaan alkavaa viikkoa koskevat tiedotusasiat, vaihdetaan kuulumiset, sekä leikitään kympin täyteen saaneiden yhdessä valitsema leikki. Saatamme myös laulaa tai leikkiä muuten yhdessä. Aamupiirin jälkeen ryhdymme "leikkimään". Meille leikkiminen tarkoittaa monipuolista luovaa ja vapaata toimintaa: Jotkut lapset leikkivät leluilla tai pelaavat, toiset rakentelevat. Jotkut tekevät tieteellisiä kokeita tai taiteilevat. Toiset lapset kuvaavat elokuvia tai tekevät esityksiä. Maanantaisin ruokailemme koko luokka yhdessä klo 10.30, minkä jälkeen palaamme luokkaan leikkimään. Ykkösillä ja kakkosilla on myös mhadollisuus ulkoilla ruokavälitunnilla. Viimeisen kellon soitua klo 11.15 aloitamme yhteisen tähtihetken, johon kuuluu sosiaalisia taitoja tukevaa toimintaa tai lasten syntymäpäivät. Viimeiset kymmenen minuuttia päivästä käytämme luokan siivoamiseen. Luokassamme on siivouspyörä jota pyöräyttämällä jokaiselle lapselle saadaan oma siivoustehtävä.


Tiistai ja torstai: Elämyksiä, pajatoimintaa ja opitun purkamista
Tiistaisin ja torstasin luokkamme toimii pienryhmissä. Toimintakauden alussa pikkukoulun aikuiset loivat yhteiset teemat huomioiden opetussuunnitelmat. Nämä teemat toimivat Tähtimetsässä pohjana lasten tekemälle suunnittelulle. Jokaiselle teemalle varattaan viisi viikkoa: Ensimmäinen viikko on elämysviikko, jolloin aikuiset ovat varanneet lapsille mahdollisuuksia tutustua teeman aihepiiriin esimerkiksi kirjojen, pelien, välineiden ja retkien avulla. Elämysviikolla lapset myös miettivät mitkä kysymykset heitä teeman piiristä askarruttavat, mitä he haluisivat oppia ja tehdä. Elämysviikon loppupuolella valitaan äänestämällä sisältö pajaviikkojen pajoihin sekä musiikki- ja liikuntatunneille. Käytävällä luokkamme ilmoitustaululla on suunnitellupohja, johon lapset, vanhemmat ja luokan aikuiset ovat tervetulleita kirjaamaan omia ideoitaan. Elämysviikolla lapset jaetaan myös uusiin pienryhmiin (välillä lasten toiveita kuullen).

Toinen, kolmas ja neljäs viikko ovat pajaviikkoja. Tällöin tiistaisin ja torstaisin toimimme pienryhmissä pajoissa. Näinä aamuina kokoonnumme lyhyelle piirille, jossa käymme läpi ajankohtaiset infot ja lapset valitsevat pienryhmissä mihin pajaan haluaisivat sinä päivänä mennä.
Suunnittelemme lasten ideat huomioiden aina 6 pajatoimintaa, jotka pyörivät kolmen viikon ajan. Pajat on värikoodattu ja tietty väri on aina samaa "ainetta": sininen paja on rikas kieli ja kommunikaatio -paja, punainen on matematiikkapaja, keltainen on tiede ja tutkiminen -paja, vihreässä pajassa taiteillaan, oranssissa pajassa pääpaino on tieto- ja viestiteknologian opettelemisella, violetissa pajassa keskitytään sosiaalisiin taitoihin ja tunnetaitoihin sekä tuetaan itsetuntoon.
Kolmessa pajassa on aina aikuinen vahvasti läsnä. Muissa kolmessa pajassa aikuinen pitää huolen, että lapset pääsevät hyvin alkuun ja tietävät mitä tekevät. Aloituksen jälkeen lapset toimivat pitkälti itsenäisesti ja yhteisöllisesti. Aikuisen silmä seuraa lasten toimintaa koko ajan. Yksi itsenäisen työskentelyn pajoista on usein vapaa tai välineellisesti ohjattu leikki- tai pelipaja. Pajatoiminta on yleensä hyvin toiminnallista, kokemuksellista ja ilmiölähtöistä, huomioiden lapselle ominaiset tavat toimia (leikkiminen, liikkuminen, taiteellinen kokeminen ja tutkiminen).

Viidesviikko on purkuviikko. Tällöin tutustustumme toistemme tekeleisiin sekä kokoamme ja jäsennämme keräämämme tietoa. Teemakokonaisuuksien lomaan olemme jättäneet myös muutamia viikkoja esimerkiksi leikkimiselle, joulu- ja pääsiäisvalmisteluille sekä muille kalenterivuodenjuhlille.

Keskiviikko: Hyvinvointi - Liikunta ja Kimochit/uskonto/etiikka
Tiistaisin jakaudumme heti aamulla kahteen ryhmään. Toinen porukka lähtee liikkumaan joko ulos tai saliin. Toinen porukka jää luokkaan Kimochi -tunnetaitotuokiolle. Porukkajako oli pääosin kiinteä koko vuoden. Noin klo 9:45 ryhmät vaihtavat toimintoja. Niinä päivinä kun luistelemme, hiihdämme tai retkeilemme, olemme kaikki yhdessä koko toiminta-ajan. Kimochi-tuokioiden kanssa vuorotellevat myös uskontoon tai eettisen kasvatukseen liittyvät tuokiot.


Perjantai: Pohdinta ja musiikki
Perjantaisin jaamme porukan jälleen kahteen ryhmään. Toinen puolisko musisoi ja laulaa. Toinen pohtii omia onnistumisiaan ja tsemppauksen kohteita. Vaihdamme pohdittavia asioita aina uuden teeman alussa heijastellen prokoulun tavoitteita. Onnistumisen sijaan saatamme pohtia esimerkiksi miksi olemme ihania tai mistä olemme kiitollisia. Pohdinnan jälkeen lapset voivat tehdä loppuun keskeneräisiä hommia. Pohdinnan ja musisoinnin rinnalla Tähtimetsässä on vieriallut Molla-hankkeen Riikka, jonka kanssa blogiryhmä (halukkaat lapset) on puuhaillut muun muassa lentävän maton ja elokuvien parissa.