ProKoulu

Yleistä ProKoulusta

 • ProKoulu (Positiivisesti Ryhmässä Oppien) on Itä-Suomen yliopiston ja Niilo Mäki -instituutin yhteinen kolmevuotinen hanke, jonka tavoitteena on koulun toimintakulttuurin pysyvä muutos
 • ProKoulu-toimintaa on kokeiltu laajasti Yhdysvalloissa ja Norjassa
 • Tavoitteena on vahvistaa ja lisätä hyvää käytöstä
 • Selkeät toimintaohjeet ohjaavat käyttäytymistä oikeaan suuntaan


ProKoulu Lappeen koulussa

 • Olemme määritelleet arvoihimme pohjautuen käyttäytymisodotukset
 • Ne on konkretisoitu lapsille toimintaohjeiksi
 • Toimintaohjeet on määritelty lasten ajatuksien pohjalta
matriisi.png
 • Ohjaamme käyttäytymistä kasvatuksellisilla liikennevaloilla
 • Opetamme käyttäytymisodotusten mukaista käyttäytymistä luokissa viikoittain mm. seuraavia menetelmiä ja materiaaleja hyödyntäen:
 1. Kimochis-tunnenuket
 2. KiVa-koulu -materiaali
 3. Lions Quest -materiaali
 4. Turvataitoja lapsille
 5. Tunnekortit
 6. Ryhmäytymisleikit
 7. Caset
 8. KUVAKKI - kuvatuki vuorovaikutusleikkiin
 9. Draamaharjoitukset
 10. Mielenterveystaidot kasvuun
 11. Tunteesta tunteeseen (edu.fi)
 12. Mindfulness luokkahuoneessa -kirja
 13. Rakenna hyvä luokkahenki -kirja
 14. Mielenterveysseuran ja Mielenterveyden keskusliiton www-sivut
 15. Ryppäästä ryhmäksi -kirja
 • Palkitsemme toivotusta käyttäytymisestä "irtovihreillä"
 • Oppilaiden saamat valot merkitään luokassa ProMatoon

promato kuva.jpg
 • Kun ProMadossa on tarpeeksi väritettyjä palloja, luokka liimaa jalanjäljen koko koulun yhteiseen toiminnalliseen Step by step -rataan

rata.jpg
 • Kun radassa on tarpeeksi jalanjälkiä, seuraa koko koulun yhteinen, oppilaiden valitsema palkinto