Saimaan koulu

Saimaan koulun perustiedot

Saimaan koulu on Lönnrotin koulun alaisuudessa toimiva yksikkö, jossa on alakoulu sekä yläkoulu omina luokkinaan. Alakoulussa opiskelee lastenpsykiatrian asiakkaana olevia lapsia ja yläkoulussa nuortenpsykiatrian asiakkaana olevia nuoria.

Alakoulussa on 8 oppilaspaikkaa ja opetuksesta huolehtii kaksi erityisluokanopettajaa yhdessä koulunkäynninohjaajan ja Eksoten koulutyöntekijän kanssa. Yläkoulussa on 14 oppilaspaikkaa ja opetuksesta huolehtii kaksi erityisluokanopettajaa ja yksi koulunkäynninohjaaja. Lisäksi Saimaan koululla työskentelee erityisluokanopettaja, joka tekee konsultoivaa työtä toimien samalla myös resurssiopettajana.

Nuorisopsykiatrisella osastolla olevilla oppivelvollisuusikäisillä nuorilla on automaattisesti oppilaspaikka sairaalakoulussa, mutta he voivat opiskella myös omissa kouluissaan. Koulussa opiskelee myös avohoidossa olevia oppilaita, joilla on hoitosuhde johonkin psykiatrian yksikköön ja heille on nimetty oma vastuuhenkilö hoitavalta taholta.

Sairaalaopetuksen järjestämisestä sovitaan sairaalakoulun, oppilaan opetuksen järjestäjän, hoitavan tahon ja oppilaan oppilashuollosta vastaavan tahon kanssa. Opetus on yksilöllistä erityisopetusta, jossa yritetään huomioida jokaisen oppilaan yksilölliset tarpeet. Kouluaineita pyritään opiskelemaan opiskelijan oman oppimissuunnitelman mukaan.

Oppilaan oma koulu, Saimaan koulu sekä hoitohenkilökunta tekevät yhteistyötä. Saimaan koulun tehtävänä on pitää yllä lapsen tai nuoren koulunkäyntirutiinia hänen voimavarojensa mukaan hoidon tavoitteita tukien.

Yhteystiedot

 • Osoite: Saimaan koulu, Lasten ja nuorten talo/Talli 2, Kasarmikatu 11, 53900 Lappeenranta

 • Rehtori: Jari Husu – 0400 235189

 • Erityisluokanopettajat:

  • Minna Haapakoski – 040 631 5439

  • Kaisa Jääskeläinen – 040 6282025

  • Outi Myllärinen – 040 631 5788

  • Leea Ohtamaa – 040 631 5688

  • Laura Varis – 040 162 7753

 • Koulunkäynninohjaajat:

  • Pauliina Huotari –  040 7237990

  • Elina Havo - 040 6469695

 • Sähköposti: etunimi.sukunimi@edu.lappeenranta.fi