Urheiluyläkoulu ja Urheiluakatemia

Urheiluyläkoulu

Tietoa yläkoulutoiminnasta

Kimpisen koulu on yhdessä 24 muun yläkoulun kanssa mukana valtakunnallisessa Urheiluyläkouluohjelmassa.

Urheiluyläkoulukokeilu alkoi syksyllä 2017 ja on Olympiakomitean koordinoimana. Urheiluyläkoulukokeilun tavoitteena on kehittää valtakunnallinen urheiluyläkoulutoiminnan malli, jossa oppilas saa ohjausta elämäntaitojensa kehittämiseen sekä valmiuksia opintojen ja urheilun vaativampaan yhdistämiseen. Kokeilussa olevat koulut rakentavat toimintamalleja, joissa on mahdollista saada toteutumaan kouluviikon yhteydessä kymmenen tuntia monipuolista liikuntaa ja harjoittelua viikossa.
 

Yläkouluvaihe on tärkeä osa Urheilijan polkua ja kasvua urheilijaksi. Osana tätä koordinaatiota olemme määritelleet yhteistyössä laajan toimijajoukon kanssa termistön, ohjeiston ja suositukset urheiluharjoittelun toteuttamiseen. Tavoitteena on rakentaa urheilijan kannalta toimiva päivä, viikko, kuukausi ja vuosi, joissa nousujohteisesti toteutuvat määrällisesti ja laadullisesti riittävä harjoittelu, ravinto ja lepo yhdistettynä koulunkäyntiin ja muihin arkielämän toimiin.

Tavoitteena nuoren urheilijan hyvä päivä

Urheilijan polulla nuoruus- ja valintavaiheessa lapsuusvaiheen laatutekijöistä kehittyy huippuvaiheen mahdollistavia menestystekijöitä; innostus kasvaa intohimoksi, monipuolisista liikuntataidoista jalostuvat vahvat lajitaidot, hyvä harjoitettavuus tarkentuu systemaattiseksi harjoitteluksi ja urheilulliset elämäntavat luovat edellytykset terveeksi urheilijaksi kasvulle. Kaiken lähtökohtana ovat urheilun Reilun pelin eettiset periaatteet.

Urheiluakatemiaohjelman yläkoulutoiminnan tavoitteena on edistää urheilevan oppilaan kasvua tavoitteelliseksi urheilijaksi, kehittää taitoja ja osaamista eri osa-alueilla sekä tukea nuorta urheilun ja koulunkäynnin yhdistämisessä mm. ajankäytöllisesti.


ETELÄ-KARJALAN URHEILUAKATEMIA

Urheiluakatemiaohjelma mahdollistaa yläkoulutoimintaa sekä kouluissa että leirityksinä

Urheiluakatemiaverkostoon kuuluva yläkoulu tukee urheilijan kasvua mahdollistamalla urheilijalle toimivan valmentautumisen koulupäivän yhteydessä kotien, urheiluseurojen, lajiliittojen ja urheiluakatemian kanssa yhteistyössä.

Olympiakomitean Urheiluakatemiaohjelma johtaa, koordinoi ja kehittää koko maan kattavan urheiluakatemiaverkoston toimintaa. Suomessa toimii 21 urheiluakatemiaa.

Etelä-Karjalan Urheiluakatemia on maakunnallinen yhteistyöverkosto, jossa oppilaitokset, urheiluorganisaatiot, kuntayhteisöt sekä erilaiset asiantuntijapalveluiden tuottajat työskentelevät yhdessä urheilijoiden opiskelu- ja urheilu-urien yhteensovittamiseksi. 

Etelä-Karjalan urheiluakatemia on tarkoitettu tavoitteellisesti urheileville opiskelijoille. Keskeisenä tavoitteena on koulunkäynnin ja urheilun yhteensovittaminen. 

Yläkoulun akatemiassa aamuharjoitukset pidetään torstaisin. Valmennuksesta vastaavat lähtökohtaisesti seurojen lajivalmentajat sekä urheilijoiden henkilökohtaiset valmentajat.