Vuorovaikutussopimus

Kasukkalan koulun vuorovaikutussopimus

Olemme kaikki yhdessä (oppilaat, huoltajat ja koulun aikuiset) vastuussa hyvinvoinnistamme ja hyvästä vuorovaikutuksesta kaikkien kesken.

Vuorovaikutuksessa pyrimme siihen, että:

• Puhumme toisillemme ja toisistamme arvostavasti.
• Uskallamme kertoa mitä ajattelemme, kuuntelemme muita ja yritämme ymmärtää erilaisia mielipiteitä.
• Otamme rohkeasti esille koulutyöhön liittyvät asiat.
• Selvitämme asiat riittävän ajoissa avoimesti ja rehellisesti.
• Annamme toisillemme myönteistä palautetta.
• Kannustamme ja autamme toisiamme.
• Pyrimme edistämään hyväksyvää ja myönteistä ilmapiiriä.
• Huolehdimme yhteisestä ympäristöstämme ja omaisuudestamme.
• Suhtaudumme koulutyöhön ja toisiimme positiivisesti.
• Puutumme sopimattomaan käytökseen välittömästi.
• Otamme yhteisen vastuun työskentelyrauhasta.
• Sitoudumme yhdessä tehtyihin päätöksiin ja koulun järjestyssääntöihin.

Yhteisen vuorovaikutuksen luomiseen tarvitaan meidän kaikkien välistä vuorovaikutusta ja kumppanuutta.