Koulun järjestyssäännöt ja toimintaohjeita koulunkäyntiin

Koulun järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

Lain mukaan oppilaalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Oppilailla on vastuu kouluyhteisön jäseninä. Oppilas osallistuu säännöllisesti koulutyöhön, suhtautuu kunnioittavasti muihin oppilaisiin ja koulun aikuisiin ja noudattaa yhteisiä sääntöjä. Jokaisen kouluyhteisön jäsenen tulee asiallisesti ja rauhallisesti käyttäytymällä sekä järjestyssääntöjä noudattamalla edistää koulun työrauhaa.

Järjestyssäännöt kulminoituvat kolmeen perussääntöön, joita tarkennetaan tarpeen mukaan lukuvuosittain lukuvuosisuunnitelman yhteydessä päivitettävillä pelisäännöillä.

1§ Käyttäydyn asiallisesti ja kohteliaasti

 • Noudatan hyviä käytöstapoja
 • Käytän asiallista kieltä.
 • Olen ystävällinen, otan muut huomioon ja muistan kannustaa toisia.
 • En kiusaa enkä salli kiusaamista.
 • Olen reilu kaveri. Otan kaikki mukaan toimintaan.

2§ Huolehdin koulutyöstäni

 • Annan työrauhan itselleni ja muille.
 • Huolehdin omista koulutavaroistani.
 • Otan tarvittavat kouluvälineet mukaan oppitunneille.

3§ Noudatan Kasukkalan koulussa sovittuja tapoja.

 • Kuuntelen ja noudatan henkilökunnan antamia ohjeita. Kunnioitan toisia.
 • En koske luvatta toisen omaisuuteen.
 • Käsittelen huolellisesti koulun omaisuutta. Mikäli rikon tai vahingoitan jotain, olen velvollinen korvaamaan tahallisesti aiheuttamani vahingot.
 • Huolehdin ympäristöstäni.
 • Ruokaillessani noudatan hyviä tapoja.
 • Välitunneilla noudatan välituntisääntöjä.
 • Toimin ja liikun koulupäivän aikana niin, etten aiheuta häiriötä tai vaaraa itselleni tai muille.
 • Käytän mobiililaitteita vain opettajan ohjeiden mukaan.
 • Wc-tiloissa noudatan siisteyttä ja hygieniaa enkä oleskele niissä asiattomasti.
 • Koulupäivän aikana pysyn koulualueella.
 • Koulumatkalla ja -kuljetuksessa noudatan liikennesääntöjä ja käyttäydyn asiallisesti.
 • En tuo kouluun tulentekovälineitä, teräaseita tai muita esineitä, jotka voivat olla vaaraksi itselleni tai muille.

Välituntisäännöt

Yleisenä käytäntönä on, että välitunnit vietetään pääsääntöisesti ulkona. Tästä käytännöstä voidaan poiketa ainoastaan oman opettajan luvalla ja hänen valvonnassaan.

Koulun piha-alueella vietetään aikaa toisia oppilaita, yhteisiä välineitä ja luontoa kunnioittaen. Välituntivalvoja huolehtii välineiden tasapuolisesta käytöstä ja valvoo niiden takaisin viemistä. Koulun ulkoiluvälineet ovat kaikkien oppilaiden käytössä ja pihavälineitä säilytetään pääsisäänkäynnin katoksen säilytyslaatikossa.1.Noudatan koulun rajoja ja pidän huolta turvallisuudesta omalla toiminnallani.

 • Pidetään kepit metsäalueella. Kepit ovat käytettävissä vain majanrakennusvälineiksi.
 • Koulurepuille on varattu naulakot odotusajaksi - huomioidaan oma vastuu kouluvälineistä ja turvallisuudesta.

2. Kunnioitan kouluympäristön luontoa.

 • Annetaan koulun pihan pensaiden, puiden ja kasvien kasvaa rauhassa.
3. Huolehdin välituntivälineet takaisin niille varatuille paikoille.
 • Annan leikkivälineissä vuoron toisellekkin.

4. Olen reilu kaveri.

 • Otan muita leikkeihin mukaan.
 • Huomioin välituntileikeissä ja peleissä muut pihalla olijat.
 • Käytän asiallista kieltä.

Lukuvuoden alussa pihasääntöjä tarkennetaan (päivitetään) yhdessä oppilaiden kanssa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä