Tapaturmaohje (Lappeenrannan kaupunki)

Tapaturman kustannusten korvaaminen ja laskujen käsittely

Lappeenrannan kaupungin ohje tapaturmasta aiheutuneiden kulujen käsittelyyn:

OPPILAALLE TAI PÄIVÄHOIDOSSA OLEVALLE LAPSELLE SATTUNEEN
TAPATURMAN KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN JA LASKUJEN KÄSITTELY

Hoitoa vaativa tapaturma

Jos tapaturman laatu edellyttää hoitoa, viedään lapsi julkisen sektorin terveydenhuoltoon eli terveyskeskukseen tai keskussairaalaan. Yksityislääkärin palkkioita ei makseta kaupungin vakuutuksesta. Jos huoltaja ehdottomasti haluaa viedä lapsensa yksityislääkärille, jäävät kustannukset huoltajan maksettavaksi.

Kuljettaminen hoitoon

Jos oppilaan/päivähoitolapsen vie hoitoon huoltaja, kilometrikorvaus on vakuutusyhtiön korvaaman taksan mukainen. Ohjeen kirjoitushetkellä taksa on 35 senttiä kilometriltä. Huoltaja hakee korvausta kaupungilta vapaamuotoisella matkalaskulla, josta ilmenee lapsen ja palveluyksikön nimi, reitti, kilometrit, ajankohta ja matkan tarkoitus eli lapsen tapaturmaan liittyvä matka. Lisäksi matkalaskusta tulee ilmetä hoitoon kuljettaneen henkilön nimi, henkilötunnus, osoite ja pankkitili.

KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN

Vakuutuksesta korvataan vain julkisen terveydenhuollon menot, ei yksityislääkärin laskuja.

Hoitokuluiksi katsotaan vamman tutkimisesta ja hoidosta aiheutuvat kustannukset sekä hoitoon liittyvät, vamman tilan vaatimat kohtuulliset ja välttämättömät matkakulut. Hoitokulukorvausta ei makseta yöpymiskustannuksista, huoltajan, omaisen tai hoitajan työansionmenetyksistä, päivähoidosta, kotihoito- tai kodinhoitokustannuksista tai näihin verrattavista muista välillisistä kustannuksista.

Laskujen käsittely

Tapaturmaan liittyvät laskut tulee aina pyytää lähettämään suoraan Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimelle. Jos lasku (lähinnä alle 18-vuotiaiden kohdalla tulee kyseeseen keskus-sairaalan poliklinikkamaksu) menee suoraan huoltajalle, hänen tulee pyytää laskuttajaa lähettämään uusi lasku Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimen laskutusosoitteeseen.

Maksuosoitukset
Jos huoltaja on maksanut omilla rahoillaan esimerkiksi lääkkeitä, sidetarpeita tai muita tapaturmasta aiheutuneita kuluja, tulee huoltajan toimittaa kuitit kasvatus- ja opetustoimelle. Kouluilla koulusihteerit tekevät maksuosoitukset.

Korvauksen hakeminen vakuutusyhtiöltä

Tapaturmavakuutuksessa on 300 euron omavastuu eli kaupunki vastaa kuluista 300 euroon saakka. Jos kulut ylittyvät, haetaan korvaus vakuutusyhtiöltä. Koulusihteerit lähettävät koulunsa laskukopiot If:iin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä