Oppilashuollon palvelut

Oppilashuollon palvelut

Oppilashuolto

Oppilashuolto

Kasukkalan koulun oppilashuoltotyöryhmä noudattaa toiminnassaan koko kaupungin yhteisiä työkäytänteitä ja lomakkeita.

Yhteisöllisen oppilashuollon tavoitteena on edistää yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämistä. Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän tapaamisissa käsitellään lukuvuoden aikana toteutettavat 5. luokkalaisille tehdyt koulun hyvinvointiprofiilit ja laajojen terveystarkastusten luokkakohtaiset yhteenvedot. Samoin oppilashuoltotyöryhmässä käsitellään kouluyhteisön terveellisyyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvien tarkastusten tulokset.

Yksilökohtaiset oppilashuollolliset kokoukset järjestetään yhteistyössä huoltajien kanssa. Prosessin alullepanija voi olla oppilas itse, hänen huoltajansa, opetuksen järjestäjä tai oppilashuollon toimija sekä kolmiportaisen tuen tarvetta arvioivan tahon suunnalta tuleva signaali. Prosessi saattaa käynnistyä myös rutiininomaisten seulontojen, terveystarkastusten tai vastaavien huolta herättävien löydösten johdosta.

Pedagoginen työryhmä

Koulussamme on pedagoginen työryhmä, johon kuuluu laaja-alainen erityisopettaja, rehtori ja tarvittaessa koulupsykologi sekä koulukuraattori. Pedagogisessa työryhmässä käsitellään yleisellä tasolla luokkien opetukseen ja kasvatukseen liittyviä kysymyksiä yhteistyössä ryhmän jäsenten ja luokanopettajan kanssa.

Pedagogisen työryhmän tehtävänä on miettiä opetuksen järjestämiseen liittyviä keinoja, joilla voidaan tukea oppimista. Mikäli opettaja tai huoltajat ovat huolissaan oppilaan oppimisesta, he voivat ottaa yhteyttä laaja-alaiseen erityisopettajaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä